Preken Compilaties Artikelen

Wim Hoogendijk


Wim Hoogendijk

Wim Hoogendijk is een broeder die zich bezig houdt met gebed en evangelisatie. Dit is niet de Wim Hoogendijk die achter de valse leer van de alverzoening staat.


Titel Datum Type
Als je gevangen wordt door Babel 19 april 2021
Als je gevangene wordt van Babel (Daniël 1) 19 mei 2021
Bestemd tot lijden 15 mei 2014
Bidden voor zending 8 oktober 2014
Christus, de kracht en de wijsheid van God (1 Korinthe 1:18-31) 16 augustus 2021
De komst van de Heere Jezus 14 december 2020
Dit is satans kans 29 april 2020
Evangeliseren is onze roeping 21 januari 2021
Gods ontmoeting met Mozes 15 mei 2018
Groeien naar volwassenheid 31 juli 2020
Het speelgoed van satan in de eindtijd 29 april 2014
Het ware geloof 21 januari 2014
Samen bidden in eenheid 25 juni 2024
Tot geloof komen 3 september 2013
U hebt ons gekocht met Uw bloed 4 december 2013
Waarin bent u ijverig 11 maart 2014
Wij echten prediken Christus 18 mei 2021