Preken Compilaties Artikelen

Thijs van Reijn


Thijs van Reijn

Preken van spreker Thijs van Reijn


Titel Datum Type
Bedelaars in het koninkrijk van God 21 July 2016
Bekering: De absolute noodzaak van ware bekering 13 November 2020
Bekering: De rijke zegen van ware bekering 11 December 2020
Bekering: De zoete vrucht van ware bekering 24 November 2020
Bekering: Het ernstige gevaar van een valse bekering 24 November 2020
Bijbelgetrouw maar zonder liefde 10 October 2018
Daniel #1: Gelovig zijn in het hol van de leeuw 13 November 2020
Daniel #2: De God die het verborgene openbaart 24 November 2020
Daniël #3: Wat mag geloven jou kosten? 24 November 2020
De "elkander" bediening van iedere gelovige 10 October 2018
De 7-jarige verdrukking 24 October 2018
De diepe bewogenheid van Jezus 29 October 2020
De gelijkenis van de talenten 30 March 2020
De gemeente in de eindtijd 10 October 2018
De Gemeente: praktisch bedieningsmodel tot discipelschap 19 July 2016
De grote zendingsopdracht: maak discipelen 19 July 2016
De haat van de wereld 22 June 2020
De hemelse troon 16 October 2018
De kruisiging van Jezus en Petrus 06 April 2020
De lauwe christen 10 October 2018
De naam en titels van Jezus 10 October 2018
De profeten van Israël - Daniël 22 August 2019
De profeten van Israël - Hun roeping en taak 05 July 2019
De profeten van Israël - Jeremia 14 August 2019
De profeten van Israël - Jesaja (deel 1) 05 July 2019
De profeten van Israël - Jesaja (deel 2) 19 July 2019
De profeten van Israël - Jona 27 August 2019
De uitstorting van de Geest 22 June 2020
De val van Babylon 20 November 2018
De verheerlijkte Heer zorgt voor Zijn gemeente 10 October 2018
De wederkomst van Jezus 20 November 2018
De wonderen van Jezus: genezing 29 January 2019
De wonderen van Jezus: Genezing van een blindgeborene 04 February 2019
De wonderen van Jezus: lopen op het water 19 February 2019
De Wonderen van Jezus: Water in wijn 15 January 2019
De wonderen van Jezus: wonderbare spijziging 13 February 2019
De wonderlijke geboorte van Jezus Christus 31 December 2019
Diepe vreugde in moeilijke tijden 30 March 2020
Dood en levend geloof 10 October 2018
Een dagelijkse 'stille tijd' broodnodig 15 January 2021
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 10 December 2018
Geestelijke gaven in de gemeente (deel 1) 19 July 2016
Geestelijke gaven in de gemeente (deel 2) 19 July 2016
Geloof kijkt verder dan tijdelijke realiteiten 04 September 2019
Geloof klemt zich vast aan Gods beloften 20 September 2019
Geloofslessen uit de hemelvaart 04 June 2020
God geeft niet oneindig veel kansen 04 January 2021
Gods vreugde in ware bekering 31 December 2019
Godvruchtig denken in chaotische tijden 29 April 2020
Groeien in genade en kennis 17 January 2020
Grotere werken dan Jezus 29 April 2020
Heb de wereld niet lief 10 October 2018
Het duizendjarig rijk 29 November 2018
Het laatste oordeel 10 December 2018
Het onderwijs van de Heilige Geest 14 May 2020
Het oordeel van de schapen en de bokken 30 March 2020
Het verhaal van de hemel 04 June 2020
Houd vast aan je geloof 10 October 2018
Huwelijk en gezin - eer je vader en je moeder 29 October 2019
Huwelijk en gezin - het evangelie voor alleenstaanden 29 October 2019
Huwelijk en gezin - het huwelijk is van God 20 September 2019
Huwelijk en gezin - liefde en respect 27 September 2019
Huwelijk en Gezin: Godsvruchtige opvoeding van kinderen 07 October 2019
In de schuilplaats van de Allerhoogste 30 March 2020
Israël en de antichrist 20 November 2018
Jezus Christus overwinnaar 14 April 2020
Jezus houdt mij vast 29 October 2020
Jezus is de enige Weg 17 April 2020
Jezus is de ware Wijnstok - deel 1 26 May 2020
Jezus is de ware Wijnstok - deel 2 04 June 2020
Jezus ons Paaslam 14 April 2020
Jezus ontmoet de theoloog 31 October 2018
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Aanbidding 19 April 2019
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Diakonaat 03 May 2019
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Doop en avondmaal 02 April 2019
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Evangelisatie 21 March 2019
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Gebed 19 April 2019
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Gemeenschap 29 March 2019
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Onderwijs 21 March 2019
Lees jij de Bijbel, het boek der boeken? 04 January 2019
Leven in de laatste dagen 11 December 2020
Leven is Christus, Sterven is winst 10 October 2018
Liefde voor God leidt tot intimiteit met God 14 May 2020
Lof voor de godvruchtige vrouw 26 May 2020
Loof de Heer, o mijn ziel 29 April 2020
Loof de Heer, want Hij is goed! 14 May 2020
Maria: een bruikbare dienares voor God 19 December 2018
Mosterdzaadgeloof 29 October 2020
Onze allesovertreffende rijkdom in Christus 22 December 2020
Psalm 16 - de Opstanding 1000 jaar van te voren voorzegd 03 May 2019
Psalm 22 - de Kruisiging 1000 jaar van te voren voorzegd 03 May 2019
Psalm 23 - De Goede Herder brengt mij thuis 26 June 2019
Psalm 23 - De Goede Herder heeft mijn vijanden overwonnen 12 June 2019
Psalm 23 - De Goede Herder is altijd bij mij 04 June 2019
Psalm 23 - De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets 08 May 2019
Psalm 23 - De persoonlijke leiding van de Goede Herder 31 May 2019
Psalm 23 - de voorzienigheid van de Goede Herder 20 May 2019
Psalm 23 - de zorg van de goede Herder 17 May 2019
Psalm 27: Zoek en wacht op de Heere in je beproeving 31 December 2019
Psalm 34: God verlost ons uit benauwdheden 22 June 2020
Romeinen #01: De kracht van het evangelie 07 November 2019
Romeinen #02: Gods toorn over de zonde 15 November 2019
Romeinen #03: Elk mens zondig en schuldig 25 November 2019
Romeinen #04: Rechtvaardiging, verlossing en verzoening 27 November 2019
Romeinen #05: Geloofslessen uit het leven van Abraham 09 December 2019
Romeinen #06: De dood kwam door Adam, het leven Christus 26 February 2020
Romeinen #07: Onze nieuwe positie in genade 26 February 2020
Romeinen #08: Met Christus gestorven en opgestaan 26 February 2020
Romeinen #09: Vrij van de wet 30 March 2020
Romeinen #10: Onze inwendige strijd 02 July 2020
Romeinen #11: Vrijgesproken en vrijgemaakt 02 July 2020
Romeinen #12: Abba Vader 13 August 2020
Romeinen #13: Onze vaste hoop in het diepste lijden 11 September 2020
Romeinen #14: Het gebedsleven van de Heilige Geest 11 September 2020
Romeinen #15: Alles werkt mede ten goede 11 September 2020
Romeinen #16: Niets kan ons scheiden van God 14 September 2020
Rusten in Gods beloften 22 December 2020
Ruth #1: Trouwe liefde in bittere omstandigheden 17 January 2020
Ruth #2: De voorzienigheid van God 29 January 2020
Ruth #3: Verlossing 29 January 2020
Vrede op aarde 31 December 2019
Vrijgesproken en vrijgemaakt 30 July 2020
Wat betekent Pinksteren 10 October 2018
Wat er gebeurde in de drie uren duisternis van Golgotha 11 December 2020
Wonderen van Jezus: Doden opwekken 21 March 2019
Wonderen van Jezus: Uitdrijven van demonen 01 March 2019
Wonderlijke vrede in turbulente tijden 06 April 2020
Word jij wakker met een besef van Gods liefde? 10 January 2019
Zelfrechtvaardiging, de aartsvijand van het evangelie 10 October 2018