Preken Compilaties Artikelen

Thijs van Reijn


Thijs van Reijn

Preken van spreker Thijs van Reijn


Titel Datum Type
Bedelaars in het koninkrijk van God 21 juli 2016
Bekering: De absolute noodzaak van ware bekering 13 november 2020
Bekering: De rijke zegen van ware bekering 11 december 2020
Bekering: De zoete vrucht van ware bekering 24 november 2020
Bekering: Het ernstige gevaar van een valse bekering 24 november 2020
Bijbelgetrouw maar zonder liefde 10 oktober 2018
Daniel #01: Gelovig zijn in het hol van de leeuw (Daniël 1) 13 november 2020
Daniel #02: De God die het verborgene openbaart (Daniël 2) 24 november 2020
Daniël #03: Wat mag geloven jou kosten? (Daniël 3) 24 november 2020
Daniël #04: Hoogmoed komt voor de val 03 maart 2021
Daniël #05: God geeft niet oneindig veel kansen - Daniël 5) 04 januari 2021
Daniël #06: Je karakter doet er toe (Daniël 6) 27 januari 2021
Daniël #07: Het koninkrijk van God en het koninkrijk van deze wereld (Daniël 7) 11 februari 2021
Daniël #08: De dagen van het kwaad zijn geteld (Daniël 8) 03 maart 2021
Daniël #09: Verootmoediging voor Gods aangezicht (Daniël 9) 16 maart 2021
Daniël #10: Gods programma voor de eeuwen (Daniël 9 - deel 2) 12 april 2021
Daniël #11: De realiteit van de geestelijke wereld (Daniël 10) 26 april 2021
Daniël #12: Het einde der tijden (Daniël 11 en 12) 05 mei 2021
De "elkander" bediening van iedere gelovige 10 oktober 2018
De 7-jarige verdrukking 24 oktober 2018
De diepe bewogenheid van Jezus 29 oktober 2020
De gelijkenis van de talenten 30 maart 2020
De gemeente in de eindtijd 10 oktober 2018
De Gemeente: praktisch bedieningsmodel tot discipelschap 19 juli 2016
De grote zendingsopdracht: maak discipelen 19 juli 2016
De haat van de wereld 22 juni 2020
De hemelse troon 16 oktober 2018
De kruisiging van Jezus en Petrus 06 april 2020
De laatste 24 uur van Jezus' leven #1: De voetwassing 16 maart 2021
De laatste 24 uur van Jezus' leven #2: Het laatste avondmaal 12 april 2021
De laatste 24 uur van Jezus' leven #3: Gethsémané 12 april 2021
De lauwe christen 10 oktober 2018
De naam en titels van Jezus 10 oktober 2018
De profeten van Israël - Daniël 22 augustus 2019
De profeten van Israël - Hun roeping en taak 05 juli 2019
De profeten van Israël - Jeremia 14 augustus 2019
De profeten van Israël - Jesaja (deel 1) 05 juli 2019
De profeten van Israël - Jesaja (deel 2) 19 juli 2019
De profeten van Israël - Jona 27 augustus 2019
De uitstorting van de Geest 22 juni 2020
De val van Babylon 20 november 2018
De verheerlijkte Heer zorgt voor Zijn gemeente 10 oktober 2018
De wederkomst van Jezus 20 november 2018
De wonderen van Jezus: Doden opwekken 21 maart 2019
De wonderen van Jezus: genezing 29 januari 2019
De wonderen van Jezus: Genezing van een blindgeborene 04 februari 2019
De wonderen van Jezus: lopen op het water 19 februari 2019
De wonderen van Jezus: Uitdrijven van demonen 01 maart 2019
De Wonderen van Jezus: Water in wijn 15 januari 2019
De wonderen van Jezus: wonderbare spijziging 13 februari 2019
De wonderlijke geboorte van Jezus Christus 31 december 2019
Diepe vreugde in moeilijke tijden 30 maart 2020
Dood en levend geloof 10 oktober 2018
Een dagelijkse 'stille tijd' broodnodig 15 januari 2021
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 10 december 2018
Geestelijke gaven in de gemeente (deel 1) 19 juli 2016
Geestelijke gaven in de gemeente (deel 2) 19 juli 2016
Geloof kijkt verder dan tijdelijke realiteiten 04 september 2019
Geloof klemt zich vast aan Gods beloften 20 september 2019
Geloofslessen uit de hemelvaart 04 juni 2020
Gods vreugde in ware bekering 31 december 2019
Godvruchtig denken in chaotische tijden 29 april 2020
Groeien in genade en kennis 17 januari 2020
Grotere werken dan Jezus 29 april 2020
Heb de wereld niet lief 10 oktober 2018
Heilige Geest: De goddelijkheid van de Heilige Geest 15 juni 2021
Heilige Geest: De Heilige Geest in het leven van Jezus 23 augustus 2021
Heilige Geest: De Heilige Geest in het oude testament 28 juni 2021
Heilige Geest: De persoonlijkheid van de Heilige Geest 09 juni 2021
Heilige Geest: Niet door kracht, maar door Mijn Geest 09 juni 2021
Het duizendjarig rijk 29 november 2018
Het is volbracht in Gethsemane! 17 mei 2021
Het laatste oordeel 10 december 2018
Het onderwijs van de Heilige Geest 14 mei 2020
Het oordeel van de schapen en de bokken 30 maart 2020
Het verhaal van de hemel 04 juni 2020
Hoe gaat het met jou? 28 juni 2021
Houd vast aan je geloof 10 oktober 2018
Huwelijk en gezin - eer je vader en je moeder 29 oktober 2019
Huwelijk en gezin - het evangelie voor alleenstaanden 29 oktober 2019
Huwelijk en gezin - het huwelijk is van God 20 september 2019
Huwelijk en gezin - liefde en respect 27 september 2019
Huwelijk en Gezin: Godsvruchtige opvoeding van kinderen 07 oktober 2019
In de schuilplaats van de Allerhoogste 30 maart 2020
Israël en de antichrist 20 november 2018
Jezus Christus overwinnaar 14 april 2020
Jezus houdt mij vast 29 oktober 2020
Jezus is de enige Weg 17 april 2020
Jezus is de ware Wijnstok - deel 1 26 mei 2020
Jezus is de ware Wijnstok - deel 2 04 juni 2020
Jezus ons Paaslam 14 april 2020
Jezus ontmoet de theoloog 31 oktober 2018
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Aanbidding 19 april 2019
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Diakonaat 03 mei 2019
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Doop en avondmaal 02 april 2019
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Evangelisatie 21 maart 2019
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Gebed 19 april 2019
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Gemeenschap 29 maart 2019
Kenmerken van een Geestvervulde gemeente: Onderwijs 21 maart 2019
Lees jij de Bijbel, het boek der boeken? 04 januari 2019
Leven in de laatste dagen 11 december 2020
Leven is Christus, Sterven is winst 10 oktober 2018
Liefde voor God leidt tot intimiteit met God 14 mei 2020
Lof voor de godvruchtige vrouw 26 mei 2020
Loof de Heer, o mijn ziel 29 april 2020
Loof de Heer, want Hij is goed! 14 mei 2020
Maria: een bruikbare dienares voor God 19 december 2018
Mensenvrees en de vreze des Heere 23 augustus 2021
Mosterdzaadgeloof 29 oktober 2020
Onze allesovertreffende rijkdom in Christus 22 december 2020
Psalm 16 - de Opstanding 1000 jaar van te voren voorzegd 03 mei 2019
Psalm 22 - de Kruisiging 1000 jaar van te voren voorzegd 03 mei 2019
Psalm 23 - De Goede Herder brengt mij thuis 26 juni 2019
Psalm 23 - De Goede Herder heeft mijn vijanden overwonnen 12 juni 2019
Psalm 23 - De Goede Herder is altijd bij mij 04 juni 2019
Psalm 23 - De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets 08 mei 2019
Psalm 23 - De persoonlijke leiding van de Goede Herder 31 mei 2019
Psalm 23 - de voorzienigheid van de Goede Herder 20 mei 2019
Psalm 23 - de zorg van de goede Herder 17 mei 2019
Psalm 27: Zoek en wacht op de Heere in je beproeving 31 december 2019
Psalm 34: God verlost ons uit benauwdheden 22 juni 2020
Romeinen #01: De kracht van het evangelie (Romeinen 1:1-17) 07 november 2019
Romeinen #02: Gods toorn over de zonde (Romeinen 1:18-32) 15 november 2019
Romeinen #03: Elk mens zondig en schuldig (Romeinen 2:1-3:20) 25 november 2019
Romeinen #04: Rechtvaardiging, verlossing en verzoening (Romeinen 3:21-31) 27 november 2019
Romeinen #05: Geloofslessen uit het leven van Abraham (Romeinen 4:1-25) 09 december 2019
Romeinen #06: Onze nieuwe positie in genade (Romeinen 5:1-11) 26 februari 2020
Romeinen #07: De dood kwam door Adam, het leven Christus (Romeinen 5:12-21) 26 februari 2020
Romeinen #08: Met Christus gestorven en opgestaan (Romeinen 6:1-14) 26 februari 2020
Romeinen #09: Vrij van de wet (Romeinen 7:1-13) 30 maart 2020
Romeinen #10: Onze inwendige strijd (Romeinen 7:14-26) 02 juli 2020
Romeinen #11: Vrijgesproken en vrijgemaakt (Romeinen 8:1-4) 02 juli 2020
Romeinen #12: Abba Vader (Romeinen 8:12-17) 13 augustus 2020
Romeinen #13: Onze vaste hoop in het diepste lijden (Romeinen 8:18-25) 11 september 2020
Romeinen #14: Het gebedsleven van de Heilige Geest (Romeinen 8:26-27) 11 september 2020
Romeinen #15: Alles werkt mede ten goede (Romeinen 8:28-30) 11 september 2020
Romeinen #16: Niets kan ons scheiden van God (Romeinen 8:31-39) 14 september 2020
Romeinen #16b: De goddelijke uitverkiezing (Romeinen 9) 29 juni 2021
Romeinen #17: IJver voor God zonder juist kennis - Romeinen 10:1-13 11 februari 2021
Romeinen #18: Er is geen excuus voor ongeloof (Romeinen 10:14-21) 03 maart 2021
Romeinen #19: Heef God Zijn volk Israël verstoten? (Romeinen 11:1-10) 03 maart 2021
Romeinen #20: Israëls ongeloof bracht rijkdom aan de wereld (Romeinen 11:11-24) 03 maart 2021
Romeinen #21: Heel Israël zal zalig worden (Romeinen 11:25-36) 16 maart 2021
Romeinen #22: Je lichaam een levend offer (Romeinen 12:1-2) 26 april 2021
Romeinen #23: Gods volmaakte wil onderscheiden (Romeinen 12:2) 05 mei 2021
Romeinen #24: Drie kenmerken van een gezonde gemeente (Romeinen 12:3-8) 05 mei 2021
Romeinen #25: Aansporing tot persoonlijke opwekking (Romeinen 12:9-16) 17 mei 2021
Romeinen #26: Overwin het kwaad door het goede (Romeinen 12:17-21) 17 mei 2021
Romeinen #27: De christen en de overheid (Romeinen 13:1-7) 28 mei 2021
Romeinen #28: Liefde vervult de wet (Romeinen 13:8-10) 28 juni 2021
Romeinen #29: Leven met geestelijke urgentie (Romeinen 13:11-14) 28 juni 2021
Rusten in Gods beloften 22 december 2020
Ruth #1: Trouwe liefde in bittere omstandigheden 17 januari 2020
Ruth #2: De voorzienigheid van God 29 januari 2020
Ruth #3: Verlossing 29 januari 2020
Vrede op aarde 31 december 2019
Vrijgesproken en vrijgemaakt 30 juli 2020
Wat betekent Pinksteren 10 oktober 2018
Wat er gebeurde in de drie uren duisternis van Golgotha 11 december 2020
Wonderlijke vrede in turbulente tijden 06 april 2020
Word jij wakker met een besef van Gods liefde? 10 januari 2019
Zelfrechtvaardiging, de aartsvijand van het evangelie 10 oktober 2018