Preken Compilaties Artikelen

Sidney Wilson


Sidney Wilson

Sidney Wilson wordt geboren op 4 juli 1911 in Arnhem als zoon van een Schotse evangelist die onder andere in Nederland werkzaam is geweest. Tijdens zijn kinderjaren wil hij niet veel van het geloof weten, maar op 19-jarige leeftijd komt daar verandering in na het lezen van het Bijbelboek Openbaring. Kort daarna doorloopt hij een tweejarige Bijbelschool in Londen en vervolgens gaat hij zich intensief bezighouden met evangelisatiewerk in de Baltische staten. Dit stopt abrupt met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Vanwege zijn Britse nationaliteit wordt hij in Schoorl, in Duitsland en ten slotte in Oostenrijk geïnterneerd. Hoewel dit een moeilijke en eenzame tijd is, ziet hij het zelf als een van de meest leerzame perioden voor zijn geestelijk leven.

Wanneer hij aan het einde van de oorlog vrijkomt, ontdekt hij tot zijn teleurstelling dat maar weinig gelovigen een werkelijk geestelijke verandering hebben doorgemaakt ten gevolge van de oorlog. Velen hebben het te druk met zichzelf en lijken God alweer te zijn vergeten. In deze tijd staan vooral jonge mensen open voor het evangelie, maar er zijn slechts weinigen die hen hierin de weg wijzen. Sidney, die zich niet gebonden voelt aan één kerk, trekt zich samen met een groep vrienden het lot van deze jonge mensen aan. Met behulp van de Amerikaanse jongerenorganisatie Youth for Christ organiseren zij jeugdcampagnes waar grote belangstelling voor is.

Daarna gaat hij zich toeleggen op het houden van Bijbelstudieweekends bij Stichting Verdieping en Activering in Hilversum en het organiseren van jongerenreizen naar Oostenrijk en later naar Israël. Door de rijkdom en diepte van zijn Bijbelstudies zijn vele levens blijvend veranderd. Sidney is op 20 februari 1986 in Drachten overleden.

Voor meer preken: http://www.sidneywilson.nl

 


Titel Datum Type
Christus in ons #1: Gemeenschap met God 27 februari 2017
Christus in ons #2: Christus in mij 27 februari 2017
Christus in ons #3: Eenwording met Gods Geest 27 februari 2017
Christus in ons #4: Een woonplaats voor Christus 27 februari 2017
Christus in ons #5: Openbaring 27 februari 2017
Christus in ons #6: Beheerst vanuit de hemel 27 februari 2017
Christus in ons #7: Een beeld van Zijn Zoon 27 februari 2017
De eindstrijd #1: Het koningschap van Christus 01 maart 2017
De eindstrijd #2: Waarom woelen de volken? 01 maart 2017
De eindstrijd #3: De volken tegen Jeruzalem 01 maart 2017
De eindstrijd #4: Het koningschap van Christus op aarde 01 maart 2017
De eindstrijd #5: De verdrukking 01 maart 2017
De eindstrijd #6: De geestelijke strijd 01 maart 2017
Egypte - de woestijn - Kanaan 01 maart 2017
Geestelijke visie #1: Christus in ons 27 februari 2017
Geestelijke visie #2: Visie en de erfenis 27 februari 2017
Geestelijke visie #3: Het volle en uiteindelijke doel 27 februari 2017
Het geheimenis #1: De wandel in de Geest 27 februari 2017
Het geheimenis #2: Het geheimenis van Christus 27 februari 2017
Het geheimenis #3: Mede opgewekt en mede gezet in de hemelse gewesten 27 februari 2017
Het geheimenis #4: De wil van God 27 februari 2017
Het geheimenis #5: De gemeenschap met God 27 februari 2017
Het geheimenis #6: De heerschappij van God 27 februari 2017
Het huis van de rechtvaardige is een grote schat 27 februari 2017
Jezus leeft, waarom voel ik mij dan zo dood? 27 februari 2017
Leven vanuit Jezus #1: Eeuwigheidsleven 27 februari 2017
Leven vanuit Jezus #2: De geestelijke dood 27 februari 2017
Leven vanuit Jezus #3: Goddelijk leven 27 februari 2017
Leven vanuit Jezus #4: Leven dat ontspringt uit de Troon 27 februari 2017
Leven vanuit Jezus #5: Mens zijn 27 februari 2017
Leven vanuit Jezus #6: Leven uit de krachten van de hemel 27 februari 2017
Leven vanuit Jezus #7: Voeding 27 februari 2017
Leven vanuit Jezus #8: Blijdschap in de Heer 27 februari 2017
Onze opdracht #5: Waarom laat God het toe? 27 februari 2017
Onze opdracht in de wereld #1: De grote roeping 27 februari 2017
Onze opdracht in de wereld #2: Het gouden altaar 27 februari 2017
Onze opdracht in de wereld #3: Onze opdracht in de wereld 27 februari 2017
Onze opdracht in de wereld #4: Voorbede 27 februari 2017
Opstanding en leven #1: Getuigen van Zijn opstanding 01 maart 2017
Opstanding en leven #2: De geestelijke dood 01 maart 2017
Opstanding en leven #3: De geestelijke opstanding 01 maart 2017
Opstanding en leven #4: Het principe van de opstanding 01 maart 2017
Opstanding en leven #5: De strijd om het leven 01 maart 2017
Opstanding en leven #6: Deelhebben aan de eerste opstanding 01 maart 2017
Opstanding en leven #7: Opstandingskracht in de praktijk 01 maart 2017
Opwekking #1: hoe komt een natie tot geestelijke herleving? 27 februari 2017
Opwekking #2: De tabernakel 27 februari 2017
Opwekking #3: De woestijnreis 27 februari 2017
Opwekking #4: Verovering van Kanaan 27 februari 2017
Pinksteren #1: de uitnodiging van Jezus 27 februari 2017
Pinksteren #2: Gods woonplaats 27 februari 2017
Pinksteren #3: Een man vervuld met Gods Geest 27 februari 2017
Pinksteren #4: aanbidding in de eindtijd 27 februari 2017
Pinksteren #5: Het gebedsleven 27 februari 2017
Pinksteren #6: De priesterdienst 27 februari 2017
Pinksteren #7: Gods uiteindelijke doel 27 februari 2017
Verfrissing in je gebedsleven #1: De noodzaak van gebed 27 februari 2017
Verfrissing in je gebedsleven #2: Capitulatie (volledige overgave) 27 februari 2017
Verfrissing in je gebedsleven #3: Gemeenschap met God 27 februari 2017
Verfrissing in je gebedsleven #4: De priesterkleding 27 februari 2017
Verfrissing in je gebedsleven #5: Bidden in de Geest 27 februari 2017
Waarom zou ik een christen willen zijn? 27 februari 2017