Preken Compilaties Artikelen

Reinier Milort


Reinier Milort

Preken van Reinier Milort


Titel Datum Type
Bouw je mee? (Ezra 1 t/m 3) 11 augustus 2021
Brief aan de gemeente van Efeze 20 november 2019
David, een man naar Gods hart 20 november 2019
De 3000 van Pinksteren, het begin van de oogst 11 augustus 2021
De belofte van God: Ik zal jullie tot een God zijn 16 april 2018
De Heere God leren kennen (2 Petrus 1:1-15) 17 januari 2024
De Heere kent jou! 16 januari 2020
De levende steen en een heilig volk 20 november 2019
De tabernakel/de tempel zijn wij! (Hebreeën 9:1-10) 21 juni 2021
De Vader zoekt aanbidders 21 augustus 2018
De verlossing voorzegd, met een dubbele zegen (Jesaja 40:1-2) 11 augustus 2021
De wederkomst van de Heere Jezus verwachten (Lukas 21:25-36) 27 september 2021
De wederkomst van de Heere Jezus verwachten (Lukas 21:25-36) 28 oktober 2021
De zonde van de volkstelling 16 augustus 2019
De Zoon heeft gesproken 20 november 2019
Door het geloof (Hebreeën 11:1 + 11:20-40) 21 juni 2021
Eenheid (Johannes 17) 08 september 2022
Gehoorzaamheid met hart en ziel aan het woord geeft leven 18 november 2019
Geloof dat werkzaam is in moeilijke tijden (Psalm 25) 31 juli 2023
Geroepen om te lijden 04 september 2019
God heeft tot ons gesproken door de Zoon 20 november 2019
God is opzoek naar onze wil (Deuteronomium 31:1-6) 04 oktober 2023
Gods beloften falen nimmermeer 02 januari 2021
Hemels leven op aarde (1 Johannes 1:1-2:6) 30 mei 2022
Het fundament van het geloof (Hebreeën 11:1-7) 21 juni 2021
Het geloof nu in een vaste grond, het hoogte punt is Jezus (Hebreeën 10:36-11:6) 21 juni 2021
Het geloof van Abraham en Sara (Hebreeën 11:6-19) 21 juni 2021
Het kennen van God 15 maart 2018
Het verbond van Josafat met Achab (2 Kronieken 18:1-27) 11 augustus 2021
Het verlangen van Jezus 20 november 2019
Hoe vind ik vastigheid en hoop 06 juni 2022
In de rust ingaan (Hebreeën 4) 21 juni 2021
In het dal van Achor is een open deur: Jezus! (Jozua 6 en 7) 10 december 2023
Jezus is ons Fundament 30 maart 2020
Jezus offer: volmaakt tot in eeuwigheid 14 augustus 2020
Jezus, de Hoeksteen 29 januari 2019
Jezus, het Licht van de wereld (Johannes 8:12-20) 11 augustus 2021
Jezus' offer volmaakt tot in eeuwigheid (Hebreeën 10:1-18) 21 juni 2021
Laat, denk, vergeet niet én bidt (Hebreeën 13:1-25) 21 juni 2021
Let op Hem 04 december 2019
Levende offers 09 december 2019
Met volharding lopen (Hebreeën 12:1-17) 21 juni 2021
Met volharding lopen (Hebreeën 12) 21 juni 2021
Met volharding lopen vanuit het nieuwe verbond (Hebreeën 12:18-29) 21 juni 2021
Onze toekomst in het koninkrijk (Openbaringen 20:1-6) 28 oktober 2021
Opwekking ten tijde van koning Josias 15 maart 2018
Pascha is het feest van het leven 20 november 2019
Psalm 130 06 september 2022
Saul geroepen tot koning en leider van Israël (1 Samuël 10:1-16) 26 december 2022
Tien slaven en tien ponden - het koninkrijk van God (Lukas 19:11-27) 28 oktober 2021
Toewijding aan God 31 december 2019
Vele leden, één lichaam (1 Korinthe 12:12-31) 28 oktober 2021
Verharden of volharden (1 Samuël 16:14-16) 25 maart 2023
Verlangen naar God (Psalm 42) 31 juli 2022
Verootmoedig, belijd en bekeer (Ezra 7:1-10) 11 augustus 2021
Voor elkaar bidden als deel van de wapenrusting (Efeze 6:10-20, Romeinen 8:26) 18 januari 2022
Vrij zijn, dienen en geven (1 Korinthe 9:1-18) 18 januari 2022
Want met ons zijn er meer dan met hen 26 december 2022
Wat is de vervulling en het nut van pinksteren 15 maart 2018
Zelf Zijn eigen broeders geloofden Hem niet (Johannes 7:1-13) 25 maart 2023