Preken Compilaties Artikelen

Peter Baan


Peter Baan

Preken van Peter Baan, een spreker die woont in Limburg en daar het evangelie wil verspreiden.


Titel Datum Type
Als God zwijgt en de puzzelstukjes niet passen 20 November 2018
Ballast tijdens de wedloop 15 September 2014
Barnabas: hoe een Geestvervuld leven van betekenis kan zijn 23 July 2014
Daar is kracht in het bloed van het Lam 08 April 2015
De aardlanding van Jezus vs de maanlanding van Neil Armstrong 17 December 2013
De andere kant van Jezus 11 May 2017
De dure prijs die Jezus betaalde voor onze zonde 14 May 2013
De rol van de Heilige Geest in de gemeente 18 June 2018
De tong van een discipel 03 April 2012
De volle pinksterzegen 29 May 2012
Doel van de Heilige Geest in ons leven 03 April 2012
Een missionaire levenshouding 26 February 2020
Eenheid binnen het lichaam van Christus 03 April 2012
Genade maakt schatrijk! 23 June 2016
Genade, gratis maar niet goedkoop 03 April 2012
Gods grootheid in het universum en in de kribbe 08 January 2021
Gods visie en missie met Zijn gemeente (deel 1) 12 June 2018
Gods visie en missie met Zijn gemeente (deel 2) 12 June 2018
Het prijskaartje van de grote opdracht 12 March 2020
Het tweede wonder van het kruis 03 April 2012
Het voorhangsel is gescheurd 23 June 2016
Hoe kijkt een christen aan tegen de dood 06 November 2015
Hoe kostbaar is Jezus voor je? 21 August 2017
Hoe staat het met jouw toewijding? 14 May 2013
Je bent een koninklijk kind 05 May 2014
Jezus de zondenbok 10 April 2012
Jezus maakt het verschil in een crisis 08 January 2021
Jezus maakt het verschil! 02 August 2016
Jezus volgen: half of helemaal? 03 April 2012
Kies heden wie je dienen zult 14 May 2013
Ons dieptepunt is Gods startpunt 13 May 2015
Ons leven is een tuin voor de Heere 02 September 2014
Op de leerschool van discipelschap 22 August 2019
Opgewekt leven, met Christus opgestaan! 20 April 2016
Opwekking #1: Gods verlangen naar opwekking 21 March 2019
Opwekking #2: Persoonlijke opwekking 21 March 2019
Opwekking #3: Opwekking in de gemeente 21 March 2019
Overwinning over het eigen ik 07 August 2017
Persoonlijke herleving 25 June 2018
Priester zijn in het oude en nieuwe verbond 03 April 2012
Steek af naar dieper water! 17 December 2013
Teken 1: van waterig leven naar een leven vol zoete wijn 16 June 2015
Teken 2: Ons dieptepunt is Gods startpunt 23 July 2015
Teken 3: Uit de vicieuze cirkel stappen 23 July 2015
Teken 4: Het overvloedige leven 25 September 2015
Teken 5: Met welke bril kijk je? 02 March 2016
Teken 6: Jezus gaf de dood de doodsteek! 02 June 2016
Teken 7: Gods doel met onze mislukkingen 08 June 2016
Uit genade aan de tafel van de koning 03 April 2012
Vasten: een onderstreping van je gebed 26 February 2016
Waarom zou God jou toelaten in de hemel? 07 August 2017
Wakker zijn en nuchter blijven tot Jezus' komst 08 January 2021
Wat is jouw prioriteit voor 2021? 08 January 2021
Welke (leugen)bril heb jij op? 01 June 2016
Zitten, wandelen of standhouden - op welke stoel zit jij? 17 January 2020