Preken Compilaties Artikelen

Niek Jan van Egdom


Niek Jan van Egdom

Spreker Niek Jan van Egdom.


Titel Datum Type
2 acties opdat de Heere jouw paden recht zal maken 17 mei 2019
Alleen Gods liefde 29 november 2018
Bidden in de naam van Jezus 26 oktober 2023
Communicatie binnen het huwelijk 29 november 2018
David en Goliath 29 november 2018
De bergrede #1: Geluk in afhankelijkheid 27 december 2019
De bergrede #2: Geluk in tranen 27 december 2019
De bergrede #3: geluk in zachtmoedigheid 17 januari 2020
De bergrede #4: Geluk in intens verlangen naar gerechtigheid 26 februari 2020
De bergrede #5: Geluk voor de barmhartigen 29 juni 2020
De bergrede #6: Het beste komt nog (Mattheüs 5:8) 13 april 2021
De boodschap van het lege graf 07 december 2023
De immense impact van Jezus' opstanding 14 april 2020
De impact van Jezus' hemelvaart voor de gelovige 06 juni 2019
De juiste focus in een tijd van verwarring 29 november 2018
De kracht voor de Grote Opdracht 25 oktober 2022
De wedstrijd die leven heet 29 november 2018
De werkingen van de Heilige Geest in het leven van de gelovige 29 november 2018
Een echte diepe verandering door te zien op Jezus (Johannes 1:14-18) 20 augustus 2021
Geliefd zijn in Christus 26 januari 2021
Geluk in intens verlangen naar gerichtheid 03 november 2020
Geluk in zachtmoedigheid 09 december 2019
Genade in overvloed 29 november 2018
Goddelijke garantie voor gebedsverhoring 29 november 2018
Gods betrokkenheid in neerslachtigheid 29 november 2018
Goede dingen loslaten 02 april 2019
Het boek Job; het lijden van een rechtvaardige 02 mei 2023
Het gevaar van de Grote Opdracht 25 oktober 2022
Het pad ten leven 14 augustus 2019
Hoe ontdek je jouw plek in de grote opdracht? 29 juli 2020
Huwelijksconferentie: Het (h)eerlijke verhaal - deel 1 05 oktober 2023
Huwelijksconferentie: Het (h)eerlijke verhaal - deel 2 05 oktober 2023
Huwelijksconferentie: Het (h)eerlijke verhaal - deel 3 05 oktober 2023
Huwelijksconferentie: Het (h)eerlijke verhaal - deel 4 05 oktober 2023
Jakob en Ezau 29 november 2018
Jezus, hoop van de volken 28 december 2018
Job: God regeert in het lijden! 29 november 2018
Leeft jouw geloof? - Jakobus 2 24 september 2020
Leven in vrijheid door Gods andersom koninkrijk 07 december 2023
Leven of dood 20 september 2019
Leven tot eer van God, hoe dan? 29 november 2018
Leven uit de wet of door de Geest (Romeinen 7 & 8) 19 september 2022
Levengevend leven door de kracht van de Heilige Geest 29 november 2018
Opdracht tot boosheid 03 november 2020
Psalm 51 08 maart 2022
Standhouden in de geestelijke strijd - deel 1 29 november 2018
Standhouden in de geestelijke strijd - deel 2 29 november 2018
Uitzinning geluk door afhankelijkheid en treuren 29 november 2018
Vaste grond als alles wankelt 30 maart 2020
Vaste grond als alles wankelt (2) 30 maart 2020
Vier medicijnen tegen mensenvrees 29 november 2018
Vrij om te dienen 15 november 2019
Waar is God? - Esther 4 01 december 2020
Wat nodig is om Jezus' komst op waarde te schatten 07 december 2023
Wie geeft de grote opdracht? 20 juli 2022
Winnen door te verliezen 14 augustus 2020