Preken Compilaties Artikelen

Miel de Rechter


Miel de Rechter

Preken van Miel de Rechter


Titel Datum Type
Aanbidding #1: God zoek aanbidders 30 januari 2024
Aanbidding #2: Zijn grootheid prijzen 30 januari 2024
Aanbidding #3: waarachtige en onwaarachtige aanbidding 30 januari 2024
Aanbidding #4: want Ik, de HEERE, ben heilig 30 januari 2024
Adviezen om je relatie met de Heere Jezus te verdiepen 04 november 2021
Afscheid nemen en loslaten 06 juni 2023
Avondmaal: gedenken van de dood van Jezus 06 juli 2021
Ballast van afgoderij 10 december 2018
Ballast van een slecht zelfbeeld 10 december 2018
Ballast van moedeloosheid... maar toch hoop! 10 december 2018
Ballast van verkeerde Godsbeelden 10 december 2018
Berouw als antwoord op de genade van God 24 oktober 2022
Bidden voor en zalven van zieken (Jakobus 5:13-20) 14 maart 2023
Bouwen aan Gods koninkrijk of je eigen koninkrijk 17 november 2021
De Bergrede #01 10 december 2018
De Bergrede #02 10 december 2018
De Bergrede #03 10 december 2018
De bergrede #04 10 december 2018
De Bergrede #05 10 december 2018
De Bergrede #06 10 december 2018
De Bergrede #07 10 december 2018
De Bergrede #08 10 december 2018
De Bergrede #09 10 december 2018
De Bergrede #10 10 december 2018
De Bergrede #11 10 december 2018
De geestelijke leider en conflicten 08 mei 2019
De geestelijke leider en zijn karakter 03 mei 2019
De geestelijke leider en zijn zwakte 03 mei 2019
Door lijden heen aan Gods hand 04 november 2021
Door lijden heen aan Gods Hand - God is God en jij bent dat niet! 21 februari 2022
Door lijden heen aan Gods hand - Heere, zwijg niet bij mijn tranen 08 december 2021
Door lijden heen aan Gods hand - Onschuldig lijden 21 februari 2022
Door lijden heen aan Gods hand - Vergeven in het lijden 21 februari 2022
Een God die naar ons omziet 03 januari 2024
Een ieder deed wat juist was in eigen ogen 07 december 2022
Een mens is in staat zelfs van God een afgod te maken 14 maart 2023
Geestvervulde relaties 19 juli 2023
Gevaar van succes 10 oktober 2022
Gevaarlijke roeping & voortreffelijk werk 18 december 2019
Gewone mensen die standhouden 07 juni 2022
God geeft tweede kansen 20 juli 2020
God heeft veel werkers, Hij zoekt aanbidders 18 augustus 2022
God houdt Zijn beloften dwars door onze zonden heen 07 januari 2023
God ziet om naar nederigen van hart 27 augustus 2022
Gods mededogen - 2e kansen (Jona 3:1-10) 11 december 2023
Gods trouw aan Zijn verbond 24 augustus 2023
HEERE, zwijg niet bij mijn tranen (Psalm 39 & 88) 30 april 2023
Het belang van een vertrouwelijke omgang met de Heere Jezus 04 november 2021
Het grote verschil tussen vergeving en verzoening 10 december 2018
Het huwelijk #1 10 december 2018
Het huwelijk #2 10 december 2018
Het karakter van de werker in Gods wijngaard (deel 1) 24 juli 2023
Het karakter van de werker in Gods wijngaard (deel 2) 24 juli 2023
Het werk van de Heilige Geest 06 juli 2021
Huwelijk - ben je in staat om 'ja' te zeggen? 08 april 2021
Ik sta in de schuld 21 februari 2022
In de woestijn van onvrede 06 juni 2023
Je kunt de gave van de Heilige Geest hebben en toch geen vrucht dragen 19 januari 2023
Jezus volgen: kom en zie 14 oktober 2022
Jona - genade prijs geven 11 december 2023
Jona - wie is mijn naaste? 11 december 2023
Leiden en lijden 14 maart 2023
Leven tussen afgoden 27 september 2022
Leven uit de genade - deel 1 21 september 2021
Leven uit genade - deel 1 19 augustus 2021
Leven uit genade - deel 2 19 augustus 2021
Leven van Samuël #2: gebed van Hanna 21 september 2021
Leven van Samuël #3: Moeilijke tijden 21 september 2021
Leven van Samuël #5: Terug naar God 21 september 2021
Leven van Samuël #6: Wij willen een koning 21 september 2021
Leven van Samuël #7: Door God geleid 21 september 2021
Mefiboset - leven uit genade 14 maart 2023
Overwinnende nederlaag 12 januari 2023
Overwinning in zwakheid 11 november 2022
Relatievorming #1 10 december 2018
Relatievorming #2 10 december 2018
Rouw en stil verdriet - schuilen bij God 14 juli 2022
Schuilen bij God 24 juni 2022
Schuilen bij vrienden 25 augustus 2022
Slaap of waak jij als christen? 20 juli 2020
Terleurstellingen en tegenslagen 18 mei 2023
U bent het licht van de wereld 02 februari 2023
Uiterlijke tekenen zeggen ons niets over de relatie met God - Simson 14 maart 2023
Van innerlijke leegte naar levensvreugde 10 december 2018
Van onbeleden zonden naar vrijheid 10 december 2018
Vertrouwelijke omgang met Jezus - Johannes 12 april 2022
Volgeling, vriend, vreemdeling en voorbeels 18 mei 2023
Volgen we onze eigen agenda of Gods agenda? 29 mei 2023
Vreugde vermengd met pijn en verdriet 24 augustus 2023
Wachten, verwachten, standhoude 19 mei 2022
Wandel voor Mijn aangezicht 30 april 2023
Wat is echte bekering? 20 juli 2020
Wees oprecht 19 juli 2023