Preken Compilaties Artikelen

Martin Penning


Martin Penning

Martin en Jeanet zijn getrouwd in 1992 en hebben drie kinderen; Carmen, Twan en Nadieh. Toen zij elkaar leerden kennen studeerde Martin fysiotherapie en Jeanet zat op de Pabo. Ze zijn ook vele jaren werkzaam geweest op hun vakgebied zowel in binnen- als buitenland. Maar de Heere had een ander plan met hun leven en zo zijn ze gestart met een opleiding theologie aan de toenmalige Evangelische Theologische Academie. Martin heeft zijn studie uiteindelijk afgerond aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Tijdens hun studie theologie groeide het verlangen om te gaan werken in Gods wijngaard. Eerst heeft Martin drie jaar gewerkt bij één van de jeugdhotels van Tot Heil des Volks. Daarna hebben ze als voorgangersechtpaar twee gemeenten mogen dienen. Daarnaast is Martin hoofdredacteur van ‘Het Zoeklicht’.

Martin en Jeanet: “Na onze bekering in 1990 hebben we ons leven in de handen van de Heere gelegd. Wat heerlijk dat je mag weten dat door het volbrachte werk van de Heere Jezus je zonden zijn vergeven en dat Hij de Koning van je hart is. Na al de jaren kunnen we getuigen dat de Heere ons leven geleid heeft. Dat mochten we ook ervaren in het proces om ons te gaan inzetten voor ‘Gospel for Europe’. Ons hart ligt bij onderwijs, geestelijke groei en zending. Het lijkt ons geweldig om God aan het werk te zien binnen de Bijbelschool en leefgemeenschap. Het is ons verlangen dat we als leefgemeenschap , studenten, leiding en docenten door de Heere gevormd zullen worden in hoofd, hart en handen zodat we bruikbare instrumenten in Zijn hand mogen zijn.”


Titel Datum Type
Aanbidding - Efeze 3:14-21 07 January 2021
Aanbidding van God door Jezus Christus - Efeze 3:14-21 07 January 2021
Angst 28 December 2018
Christus zichtbaar maken 18 September 2017
Danken en bidden voor de gemeente 07 March 2018
Danklied voor de verlossing 20 November 2019
Danklied voor verlossing uit allerlei nood 08 December 2020
De corona-crisis als spiegel voor de geestelijk leider 03 December 2020
De gemeente #1: Gods doel met de gemeente 29 October 2019
De gemeente #2: Het functioneren van de gemeente 29 October 2019
De gemeente #3: Gezag in de gemeente 29 October 2019
De gemeente #5: Leiderschap in de gemeente 27 November 2019
De ontzagwekkende troon van God 03 November 2020
De opstanding uit de doden 13 February 2019
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed 06 May 2020
Drie eigenschappen van dienend leiderschap 28 December 2017
Een nieuw begin 22 May 2020
Gemeente zijn: gebed voor de gemeente 20 August 2018
Gezag en autoritei 26 October 2018
Het werk van de Heilige Geest 07 June 2017
Hoogmoed 11 May 2017
Israël: ons tot een voorbeeld 21 August 2017
Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest 07 June 2017
Laten we tot Hem naderen - Hebreeën 10 21 September 2020
Lijden 11 May 2017
Met Christus gestorven 11 May 2017
Met Christus gezeten in de hemelse gewesten 11 May 2017
Met Christus opgestaan 11 May 2017
Omgaan met angst 27 August 2019
Psalm 73 13 February 2019
Waar vind ik de oplossing voor mijn problemen? 30 July 2020
Wel de zegeningen, geen hartsverandering 22 September 2017
Zending in je omgeving 28 December 2018
Zeven kruiswoorden 11 May 2017