Preken Compilaties Artikelen

Martin Penning


Martin Penning

Martin en Jeanet zijn getrouwd in 1992 en hebben drie kinderen; Carmen, Twan en Nadieh. Toen zij elkaar leerden kennen studeerde Martin fysiotherapie en Jeanet zat op de Pabo. Ze zijn ook vele jaren werkzaam geweest op hun vakgebied zowel in binnen- als buitenland. Maar de Heere had een ander plan met hun leven en zo zijn ze gestart met een opleiding theologie aan de toenmalige Evangelische Theologische Academie. Martin heeft zijn studie uiteindelijk afgerond aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Tijdens hun studie theologie groeide het verlangen om te gaan werken in Gods wijngaard. Eerst heeft Martin drie jaar gewerkt bij één van de jeugdhotels van Tot Heil des Volks. Daarna hebben ze als voorgangersechtpaar twee gemeenten mogen dienen. Daarnaast is Martin hoofdredacteur van ‘Het Zoeklicht’.

Martin en Jeanet: “Na onze bekering in 1990 hebben we ons leven in de handen van de Heere gelegd. Wat heerlijk dat je mag weten dat door het volbrachte werk van de Heere Jezus je zonden zijn vergeven en dat Hij de Koning van je hart is. Na al de jaren kunnen we getuigen dat de Heere ons leven geleid heeft. Dat mochten we ook ervaren in het proces om ons te gaan inzetten voor ‘Gospel for Europe’. Ons hart ligt bij onderwijs, geestelijke groei en zending. Het lijkt ons geweldig om God aan het werk te zien binnen de Bijbelschool en leefgemeenschap. Het is ons verlangen dat we als leefgemeenschap , studenten, leiding en docenten door de Heere gevormd zullen worden in hoofd, hart en handen zodat we bruikbare instrumenten in Zijn hand mogen zijn.”


Titel Datum Type
Aan wie wordt de Grote Opdracht gegeven? 05 juli 2022
Aanbidding - Efeze 3:14-21 07 januari 2021
Aanbidding van God door Jezus Christus - Efeze 3:14-21 07 januari 2021
Als in de dagen van Noach 25 augustus 2021
Angst 28 december 2018
Bedekking tegenover vrijheid in Christus (2 Korinthe 3) 30 september 2021
Christus - het patroon voor een gezonde gemeente 22 december 2022
Christus zichtbaar maken 18 september 2017
Danken en bidden voor de gemeente 07 maart 2018
Danklied voor de verlossing 20 november 2019
Danklied voor verlossing uit allerlei nood 08 december 2020
De corona-crisis als spiegel voor de geestelijk leider 03 december 2020
De gemeente #1: Gods doel met de gemeente 29 oktober 2019
De gemeente #2: Het functioneren van de gemeente 29 oktober 2019
De gemeente #3: Gezag in de gemeente 29 oktober 2019
De gemeente #5: Leiderschap in de gemeente 27 november 2019
De grond van onze relatie met God 30 november 2022
De grootste vredesoperatie ooit 04 mei 2023
De kracht van persoonlijke bemoediging en accountability 22 september 2022
De ontzagwekkende troon van God 03 november 2020
De opstanding uit de doden 13 februari 2019
De pastorale gereedschapskist (deel 1) 02 mei 2022
De pastorale gereedschapskist (deel 2) 02 mei 2022
De strijd van een christen - de strijd tussen licht en duisternis 27 mei 2021
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed 06 mei 2020
De troost en vermaning van Jezus' wederkomst 31 maart 2021
Draag elkaars lasten (Galaten 6:1-5) 09 augustus 2021
Drie eigenschappen van dienend leiderschap 28 december 2017
Een geadopteerd kind is een aanbiddend kind (Efeze 1 en 5) 13 april 2023
Een goede mindset 25 januari 2021
Een nieuw begin 22 mei 2020
En ik zag Jezus 23 december 2022
Gemeente zijn: gebed voor de gemeente 20 augustus 2018
Gezag en autoritei 26 oktober 2018
God en ons hart - deel 1 13 januari 2022
God en ons hart - deel 2 13 januari 2022
Het huwelijk in Bijbels Perspectief (deel 1) 26 februari 2021
Het huwelijk in Bijbels Perspectief (deel 2) 26 februari 2021
Het werk van de Heilige Geest 07 juni 2017
Hoogmoed 11 mei 2017
Houden van God (Psalm 16) 26 februari 2021
Huwelijkspastoraat #1 14 september 2022
Huwelijkspastoraat #2 14 september 2022
Ik wil terug naar het hart van aanbidding 09 maart 2023
Israël: ons tot een voorbeeld 21 augustus 2017
Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest 07 juni 2017
Jezus onze grote Herder (Hebreeën 13:20-21) 21 april 2021
Laten we tot Hem naderen - Hebreeën 10 21 september 2020
Liefde en kracht leiden tot aanbidding (Efeze 3:14-21) 09 augustus 2021
Lijden 11 mei 2017
Man en vrouw naar Gods hart 13 augustus 2023
Met Christus gestorven 11 mei 2017
Met Christus gezeten in de hemelse gewesten 11 mei 2017
Met Christus opgestaan 11 mei 2017
Niets kan ons scheiden 04 mei 2023
Omgaan met angst 27 augustus 2019
Omgaan met emoties (deel 1) 09 maart 2023
Onze glorieuze hoop: Christus komt terug (1 Thessalonicenzen 4) 31 maart 2021
Psalm 4 16 februari 2022
Psalm 73 13 februari 2019
Relaties - de Leeuw en het Lam 06 augustus 2022
Waar vind ik de oplossing voor mijn problemen? 30 juli 2020
Wel de zegeningen, geen hartsverandering 22 september 2017
Wie zal oms scheiden van God (Romeinen 8:31-39) 04 mei 2023
Zending in je omgeving 28 december 2018
Zeven kruiswoorden 11 mei 2017