Preken Compilaties Artikelen

Leander Janse


Leander Janse

Preken van Leander Janse.


Titel Datum Type
Adviezen aan christenen die een verschil willen maken 14 August 2019
Anders leren kijken naar gezag: hoe spreekt de Bijbel over gezag? 30 November 2020
Anders leren kijken naar gezag: omg met gezag in de praktijk 07 December 2020
Bemoediging 18 November 2019
Ben je geestelijk of ben je feestelijk? 09 September 2020
Beschikbaar voor de Meester Jezus Christus 07 August 2017
Bij God zijn alle dingen mogelijk 20 November 2019
Binnenstebuiten 06 December 2016
Blijf staande in de Heere 05 February 2018
Christus alleen 30 October 2017
Christus gericht leven 02 January 2018
Christus is alles in leven en sterven 29 May 2017
Dankend bidden 08 March 2017
De bemoedigende gemeente 17 January 2020
De eerste roeping van de gemeente 13 November 2017
De gaven van de Heilige Geest - deel 1 06 April 2020
De gaven van de Heilige Geest - deel 2 06 April 2020
De gemeente #01: De heerlijkheid van de gemeente 28 December 2018
De gemeente #02: De gemeente is Gods huisgezin 14 January 2019
De gemeente #03: De gezonde gemeente 15 September 2020
De gemeente #04: De groeiende gemeente 15 September 2020
De gemeente #05: De vleselijke gemeente 15 September 2020
De gemeente #06: Bruikbaar gereedschap: geestelijke gaven 15 September 2020
De gemeente #07: Doop en avondmaal 15 September 2020
De gemeente #08: Samen bidden 15 September 2020
De gemeente #09: Geestelijk leiderschap 15 September 2020
De gemeente #10: De missionaire gemeente 15 September 2020
De gemeente #11: Gods bouwproject! Bouw jij mee? 15 September 2020
De gezonde gemeente van Jezus Christus 16 February 2018
De grote Wever 01 March 2019
De heerlijkheid van God in je leven 28 December 2018
De heerlijkheid van het ruwhouten kruis 07 June 2017
De hoop op de zaligheid 04 June 2019
De komst van de Here Jezus 16 February 2018
De nieuw-testamentische gemeente toen en nu 06 December 2016
De praktijk van een geestelijke omgang met God 17 January 2020
De soevereiniteit van God en bitter tranen 29 January 2020
De toorn van God 01 November 2018
Discipelen gezocht 08 March 2017
Discipelschap 28 December 2018
Drie aansporingen voor discipelen in de eindtijd 07 August 2017
Een Abraham geloof 17 January 2020
Een levende hoop 08 March 2017
Een levende hoop door een levende Jezus 30 April 2020
Een nieuw begin in donkere tijden 08 March 2017
Een nieuw begin in een donkere tijd 09 November 2017
Eigenschappen van de Heilige Geest aan de hand van Stefanus 20 August 2018
Filipenzen #1: Dienen in vertrouwen op Christus 06 October 2017
Filipenzen #2: In leven en sterven voor Christus 09 October 2017
Filipenzen #3: Samen eensgezind dienen in het evangelie 30 October 2017
Filipenzen #4: Toegewijd aan en beschikbaar voor Christus! 09 November 2017
Filipenzen #5: Bevrijdend: Niet mijn, maar Zijn gerechtigheid 28 November 2017
Filipenzen #6: Christus gericht leven! 09 December 2017
Filipenzen #7: Geven en ontvangen in vertrouwen op Christus! 20 December 2017
Gebrokenheid 30 April 2018
Gedurfd geloof 11 August 2020
Geestelijke gedaanteverwisseling - 2 Korinthe 3 23 November 2020
Geloofszekerheid 28 October 2020
Gelovig gebed 08 March 2017
Genade... belediging of bevrijding? - Lukas 15 28 October 2020
Gevaarlijke roeping! 28 July 2020
Gezocht, gezien, gevonden 06 December 2016
Gods onuitsprekelijke genade 27 December 2019
Gods stem verstaan voor de grote opdracht 12 March 2020
Godsvertrouwen 14 August 2017
Groeien naar volwassen liefde 20 June 2017
Heb jij geloofszekerheid? 11 January 2021
Heere, leer ons bidden! 20 March 2017
Hemelvaartsbelofte 18 November 2019
Hemelvaartsbeloften 27 May 2020
Het evangelie en de toorn van God 28 December 2018
Het geheim van een vruchtbaar leven 20 August 2018
Het leven is voor mij Christus 15 September 2020
Het leven van Jozef 13 February 2019
Hoe ga je als christen om met groepsdruk 26 February 2020
Hoe ziet de kerk van de toekomst eruit? 04 May 2020
Hout of goud? 19 April 2019
Ik ben iemand die weet wat vergeving is 10 December 2018
In leven en sterven voor Christus (deel 1) 08 March 2017
In leven en sterven voor Christus (deel 2) 10 April 2017
Jezus ontmoeten... en dan? 22 September 2017
Jezus, onze Bevrijder 09 October 2018
Jozef: het onmogelijke mogelijk 20 August 2018
Kom naar huis 15 November 2019
Laatste instructies 09 April 2019
Lees die je van Abraham kunt leren 29 October 2019
Let op de hemelse Hogepriester 10 October 2016
Maar u 20 August 2018
Marsorders voor het leger van Christus 07 June 2017
Metamorfose 15 July 2019
O kerk, sta op! 02 July 2020
Ongedachte genade (Ruth 2 en 3) 18 December 2020
Op de knieën voor geestelijke kracht 23 October 2017
Overgave 13 February 2019
Overwinnend geloof 03 January 2019
Profeten gezocht 06 December 2016
Ruth deel 3 07 December 2020
Staande blijven in de eindstrijd 08 March 2017
Tegen de wind in - aansporingen om de eindstreep te behalen 30 November 2020
Tegen de wind in - een waarschuwing voor christenen in de eindtijd 30 November 2020
Van oud naar nieuw 08 March 2017
Van slaaf tot zoon 09 January 2017
Vermaan elkaar elke dag 20 November 2019
Vriend van God 27 September 2019
Wij willen worden als Hij 10 October 2016
Wij zien uit naar Jezus 10 October 2016
Zegeningen van Jezus' hemelvaart 20 August 2018
Zie de mens (de doornenkroon) 12 January 2018
Zuivere kostbare liefde 27 March 2018