Preken Compilaties Artikelen

Leander Janse


Leander Janse

Preken van Leander Janse.


Titel Datum Type
5 bemoedigingen bij de start van een nieuw (Bijbelschool)jaar 30 januari 2023
Adviezen aan christenen die een verschil willen maken 14 augustus 2019
Anders leren kijken naar gezag: hoe spreekt de Bijbel over gezag? 30 november 2020
Anders leren kijken naar gezag: omg met gezag in de praktijk 7 december 2020
Belangrijke waarden voor de gemeente in de eindtijd 7 juni 2021
Bemoediging 18 november 2019
Ben je geestelijk of ben je feestelijk? 9 september 2020
Beschikbaar voor de Meester Jezus Christus 7 augustus 2017
Bevrijd tot echte nederigheid (1 Korinthe 4:1-13) 10 november 2023
Bevrijdende liefde: 3 bemoedigen en 3 adviezen 14 januari 2022
Bij God zijn alle dingen mogelijk 20 november 2019
Binnenstebuiten 6 december 2016
Blijf staande in de Heere 5 februari 2018
Christus alleen 30 oktober 2017
Christus gericht leven 2 januari 2018
Christus is alles in leven en sterven 29 mei 2017
Dankend bidden 8 maart 2017
De (hedendaagse) ontwrichting van Gods orde 23 april 2024
De alwetendheid van GOd 16 januari 2023
De bemoedigende gemeente 17 januari 2020
De christen en gezag - wat zegt de Bijbel erover? 6 december 2021
De diepe vreugde van een heilig leven / heftige strijd 12 mei 2024
De eerste roeping van de gemeente 13 november 2017
De gaven van de Geest - deel 1 1 augustus 2022
De gaven van de Geest - deel 2 1 augustus 2022
De gaven van de Heilige Geest - deel 1 6 april 2020
De gaven van de Heilige Geest - deel 2 6 april 2020
De gemeente #01: De heerlijkheid van de gemeente 28 december 2018
De gemeente #02: De gemeente is Gods huisgezin 14 januari 2019
De gemeente #03: De gezonde gemeente 15 september 2020
De gemeente #04: De groeiende gemeente 15 september 2020
De gemeente #05: De vleselijke gemeente 15 september 2020
De gemeente #06: Bruikbaar gereedschap: geestelijke gaven 15 september 2020
De gemeente #07: Doop en avondmaal 15 september 2020
De gemeente #08: Samen bidden 15 september 2020
De gemeente #09: Geestelijk leiderschap 15 september 2020
De gemeente #10: De missionaire gemeente 15 september 2020
De gemeente #11: Gods bouwproject! Bouw jij mee? 15 september 2020
De gezonde gemeente van Jezus Christus 16 februari 2018
De groeten van Paulus (Romeinen 16) 14 januari 2022
De grote Wever 1 maart 2019
De heerlijkheid van God in je leven 28 december 2018
De heerlijkheid van het ruwhouten kruis 7 juni 2017
De Heilige Geest 5 februari 2024
De hoop op de zaligheid 4 juni 2019
De komst van de Here Jezus 16 februari 2018
De leeuw maar ook het Lam 17 september 2021
De nieuw-testamentische gemeente toen en nu 6 december 2016
De oogst en de npod van de grote opdracht 15 juli 2022
De opstanding - alles of niets 4 mei 2021
De praktijk van een geestelijke omgang met God 17 januari 2020
De soevereiniteit van God en bitter tranen 29 januari 2020
De toorn van God 1 november 2018
De trouw van God - deel 1 23 april 2024
De trouw van God - deel 2 23 april 2024
De voltooiing van de gemeente van Jezus (Openbaring 21:1-11, 22) 20 oktober 2022
De zaligheid is van God 17 september 2021
Discipelen gezocht 8 maart 2017
Discipelschap 28 december 2018
Drie aansporingen voor discipelen in de eindtijd 7 augustus 2017
Een Abraham geloof 17 januari 2020
Een levende hoop 8 maart 2017
Een levende hoop door een levende Jezus 30 april 2020
Een nieuw begin in donkere tijden 8 maart 2017
Een nieuw begin in een donkere tijd 9 november 2017
Eigenschappen van de Heilige Geest aan de hand van Stefanus 20 augustus 2018
Er is hoop! (Romeinen 1) 10 maart 2023
Filipenzen #1: Dienen in vertrouwen op Christus 6 oktober 2017
Filipenzen #2: In leven en sterven voor Christus 9 oktober 2017
Filipenzen #3: Samen eensgezind dienen in het evangelie 30 oktober 2017
Filipenzen #4: Toegewijd aan en beschikbaar voor Christus! 9 november 2017
Filipenzen #5: Bevrijdend: Niet mijn, maar Zijn gerechtigheid 28 november 2017
Filipenzen #6: Christus gericht leven! 9 december 2017
Filipenzen #7: Geven en ontvangen in vertrouwen op Christus! 20 december 2017
Filippenzen 1:1-11 Dienen in vertrouwen op Christus 24 mei 2022
Filippenzen 1:12-26 In leven en sterven voor Christus 24 mei 2022
Filippenzen 1:27-2:11 Samen eensgezind dienen in het Evangelie 24 mei 2022
Filippenzen 2:12-30 Toegewijd aan en beschikbaar voor Christus! 24 mei 2022
Filippenzen 3:1-11 Bevrijdend Niet mijn, maar Zijn gerechtigheid 24 mei 2022
Filippenzen 3:12-21 Christus gericht leven! 24 mei 2022
Filippenzen 4 Geven en ontvangen in vertrouwen op Christus 24 mei 2022
Gebrokenheid 30 april 2018
Gedurfd geloof 11 augustus 2020
Geen ruilhandel met God - Leven uit genade 10 maart 2023
Geestelijke gaven #1: De context en aard van gaven 14 november 2022
Geestelijke gaven #2: goede rentmeesters gezocht 14 januari 2022
Geestelijke gaven #3: de lijst met gaven 19 augustus 2022
Geestelijke gaven #4: ontdekken, ontwikkelen en inzetten van gaven 19 augustus 2022
Geestelijke gaven #5: de liefde is onovertroffen! 19 augustus 2022
Geestelijke gaven #6: Over talen en profetie in de gemeente (1 Korinthe 14) 14 november 2022
Geestelijke gedaanteverwisseling - 2 Korinthe 3 23 november 2020
Geestelijke zegeningen 5 november 2021
Geloof en bekering zijn geen gepasseerd station (Handelingen 19:8-20) 10 maart 2023
Geloofszekerheid 28 oktober 2020
Gelovig gebed 8 maart 2017
Genade... belediging of bevrijding? - Lukas 15 28 oktober 2020
Genade... belediging of bevrijding? (Lukas 15:11-32) 11 juni 2021
Genade... onderhandelen of ontvangen? (Lukas 15:11-32) 8 januari 2023
Gevaarlijke roeping! 28 juli 2020
Gezocht, gezien, gevonden 6 december 2016
Gezocht: radicale discipelen 24 januari 2024
God is alwetend 14 augustus 2022
Gods onuitsprekelijke genade 27 december 2019
Gods stem verstaan voor de grote opdracht 12 maart 2020
Gods vreugde en Golgotha (Jesaja 53, Johannes 12 en 19) 14 mei 2023
Gods Woord, gezaghebbende en genoegzame waarheid 10 maart 2024
Godsvertrouwen 14 augustus 2017
Groeien naar volwassen liefde 20 juni 2017
Grote blijdschap (Lukas 2:1-14) 10 mei 2022
Heb jij geloofszekerheid? 11 januari 2021
Heere, leer ons bidden! 20 maart 2017
Helder 11 juni 2021
Hemelvaartsbelofte 18 november 2019
Hemelvaartsbeloften 27 mei 2020
Het evangelie en de toorn van God 28 december 2018
Het evangelie voor een wereld onder de toorn van God 23 december 2021
Het geheim van een vruchtbaar leven 20 augustus 2018
Het karakter van God 24 januari 2024
Het kruis van Jezus 19 januari 2024
Het leven is voor mij Christus 15 september 2020
Het leven is voor mij Christus! 7 juni 2021
Het leven van Jozef 13 februari 2019
Het wekenfeest (Handelingen 2:1-6) 25 juni 2021
Het wekenfeest is heerlijk vervuld (Exodus 19, Handelingen 2) 7 juni 2021
Het woord van God: gezaghebbend en genoeg 12 mei 2024
Hij spreekt door Zijn Geest 14 juni 2021
Hoe ga je als christen om met groepsdruk 26 februari 2020
Hoe vormt Gods eer het hart van zending? 25 juli 2023
Hoe ziet de kerk van de toekomst eruit? 4 mei 2020
Hout of goud? 19 april 2019
Huwelijkscurus met Boaz en Ruth 15 februari 2021
Ik ben iemand die weet wat vergeving is 10 december 2018
In Adam of in Christus; een levensgroot verschil! 6 april 2021
In Adam of in Christus? 6 april 2021
In de rechtszaal van de Romeinenbrief 7 juni 2021
In de rechtszaal van de Romeinenbrief (Romeinen 3:9-28) 11 juni 2021
In Gods overwinning trekken wij ten strijd 14 november 2022
In Jezus' binnenkamer (Johannes 17) 25 juli 2023
In leven en sterven voor Christus (deel 1) 8 maart 2017
In leven en sterven voor Christus (deel 2) 10 april 2017
In leven en sterven voor Christus (Filippenzen 1:12-26) 18 december 2022
Jezus alleen! (Fillipenzen 3:1-11) 17 april 2023
Jezus bidt (Johannes 17) 25 juli 2023
Jezus is Heer 5 februari 2024
Jezus is Heer 10 maart 2024
Jezus is Heer! 28 maart 2024
Jezus ontmoeten... en dan? 22 september 2017
Jezus, onze Bevrijder 9 oktober 2018
Jozef: het onmogelijke mogelijk 20 augustus 2018
Kom naar huis 15 november 2019
Laatste instructies 9 april 2019
Laatste instructies voor discipelen in de eindtijd (Handelingen 20:17-38) 26 september 2023
Lees die je van Abraham kunt leren 29 oktober 2019
Let op de hemelse Hogepriester 10 oktober 2016
Leve de opstanding! (Mattheus 28:1-0 + 1 Korinthe 15:1-4, 12-25) 23 juni 2022
Leven in het huis van de Vader 25 juni 2021
Liefde mag wat kosten (Hosea 1-3 & 11:8-9) 23 april 2024
Maar u 20 augustus 2018
Marsorders voor het leger van Christus 7 juni 2017
Metamorfose 15 juli 2019
O kerk, sta op! 2 juli 2020
Ongedachte genade (Ruth 2 en 3) 18 december 2020
Onze houding ten opzichte van Gods gezag en Zijn gezagsdragers 10 maart 2024
Op de knieeën voor geestelijke groei (Kolossenzen 1:9-14) 1 april 2022
Op de knieën voor geestelijke kracht 23 oktober 2017
Overgave 13 februari 2019
Overwinnend geloof 3 januari 2019
Pleasen of praisen - over genade en werken 13 november 2023
Pleasen of praisen - over genade en werken 5 januari 2023
Predik het evangelie aan jezelf - leven uit genade 10 maart 2023
Profeten gezocht 6 december 2016
Rennen of rusten? 10 november 2023
Ruth deel 3 7 december 2020
Samen strijden in het evangelie 25 maart 2022
Schatrijk in Christus (deel 1) 20 juni 2024
Schatrijk in Christus (deel 2) 20 juni 2024
Schatrijk in Christus (deel 3) 20 juni 2024
Schatrijk in Christus (Kolossenzen 2:4-23) 12 mei 2024
Staande blijven in de eindstrijd 8 maart 2017
Tegen de wind in - aansporingen om de eindstreep te behalen 30 november 2020
Tegen de wind in - een waarschuwing voor christenen in de eindtijd 30 november 2020
Van oud naar nieuw 8 maart 2017
Van slaaf tot zoon 9 januari 2017
Verheerlijking van God door aanbidding 17 april 2023
Verlangen naar God (Psalm 63 + 2 Samuel 15:14, 23-25) 25 juni 2021
Vermaan elkaar elke dag 20 november 2019
Verspil je leven niet! 17 september 2021
Vijf kenmerken van een volgeling van Jezus - 1 Thessalonicenzen 9 maart 2021
Voor wiens goedkeuring leef ik? 23 april 2024
Vrede op aarde 8 juni 2022
Vreugde in God #1: christenhedonisme 12 december 2022
Vreugde in God #2: Christenhedonisme - effecten van vreugde in God 12 december 2022
Vriend van God 27 september 2019
Waar het allemaal mee begint 13 november 2023
Wat is het hart van aanbidding? 25 juli 2023
Weerbarstige genade (Galaten 1:6-8, 5:1-15) 14 mei 2023
Wij willen worden als Hij 10 oktober 2016
Wij willen worden als Hij (Filippenzen 1:27-2:11) 11 juni 2021
Wij zien uit naar Jezus 10 oktober 2016
Zegeningen van Jezus' hemelvaart 20 augustus 2018
Zie de mens (de doornenkroon) 12 januari 2018
Zie onze God 10 maart 2023
Zuchten en zingen (Romeinen 8:18-39) 25 juni 2021
Zuivere kostbare liefde 27 maart 2018