Preken Compilaties Artikelen

Kees Wisserhof


Kees Wisserhof


Titel Datum Type
Christus en het brandofferaltaar 08 July 2020
De tong en je werken: zegen of vloek 20 November 2019
De vrucht van gehoorzaamheid 20 November 2019
Feesten #1: Het Pascha en de ongezuurde broden (kinderdienst) 20 November 2019
Feesten #2 en #3: Het feest der eersterlingen (kinderdienst) 20 November 2019
Feesten #4: Het wekenfeest 20 November 2019
Feesten #5: Het bazuinenfeest 25 November 2019
Feesten #6: De grote verzoendag 20 November 2019
Feesten #7: Het loofhuttenfeest 25 November 2019
God is genadig 20 November 2019
God is goed 27 December 2019
Gods rechtvaardigheid (kinderdienst) 20 November 2019
Ontzag voor God 20 November 2019
Orde 20 November 2019