Preken Compilaties Artikelen

Kees Wisserhof


Kees Wisserhof


Titel Datum Type
De ark van het verbond, het hart van het evangelie 24 januari 2022
De tong en je werken: zegen of vloek 20 november 2019
De vrucht van gehoorzaamheid 20 november 2019
Feesten #1: Het Pascha en de ongezuurde broden (kinderdienst) 20 november 2019
Feesten #2 en #3: Het feest der eersterlingen (kinderdienst) 20 november 2019
Feesten #4: Het wekenfeest 20 november 2019
Feesten #5: Het bazuinenfeest 25 november 2019
Feesten #6: De grote verzoendag 20 november 2019
Feesten #7: Het loofhuttenfeest 25 november 2019
God is genadig 20 november 2019
God is goed 27 december 2019
Gods rechtvaardigheid (kinderdienst) 20 november 2019
Het voorhangsel 25 oktober 2021
Ontzag voor God 20 november 2019
Orde 20 november 2019
Tabernakel: Christus en het brandofferaltaar 8 juli 2020
Tabernakel: de tabernakel binnen gaan 16 juni 2021
Tabernakel: De toonbroden en het reukofferaltaar 8 juli 2021
Tabernakel: De vijf offers van de tabernakel 17 november 2020
Tabernakel: Het koperen wasvat 18 januari 2021