Preken Compilaties Artikelen

Jurgen Tholel


Jurgen Tholel

Jurgen Tholel is een prediker met een diep verlangen naar opwekking (een terugkeer tot de Bijbelse God).


Titel Datum Type
Alleen genade 29 april 2020
Black lives matters VS Jesus matters 21 juli 2020
De Geest in actie 25 juni 2020
De Heilige Geest in actie 11 juni 2020
De heiligheid van God 03 december 2020
De hoop op de opstanding (Handelingen 26) 24 februari 2021
De houding om een geestelijke lockdown te weerstaan 29 april 2020
De ontdekkers van het lege graf 23 april 2021
De vreze des Heeren 12 januari 2021
De waarheid op basis van de wapenrusting 30 april 2020
De wederkomst van de Here Jezus en de bruiloft van het Lam 29 april 2020
Discipelschap in de tijd van de coronacrisis 30 april 2020
Evangelisatie 04 mei 2020
Genade 29 april 2020
Getuigenis + evangelieboodschap 23 april 2020
Opwekking als levensstijl 29 juli 2020
Paulus voor Festus en Agrippa (Handelingen 26) 23 april 2021
Persoonlijke lessen van opwekking uit het leven van Josia 28 april 2020
Priester zijn in je omgeving 01 mei 2020
Waarachtige bekering die tot opwekking leidt 01 mei 2020