Preken Compilaties Artikelen

Jurgen Tholel


Jurgen Tholel

Jurgen Tholel is een prediker met een diep verlangen naar opwekking (een terugkeer tot de Bijbelse God).


Titel Datum Type
Alleen genade 29 april 2020
Bijbels huwelijk en seksualiteit (1 Korinthe 7:1-9) 26 augustus 2022
Bijbels huwelijk in het licht van Christus en Zijn gemeente 29 september 2021
Black lives matters VS Jesus matters 21 juli 2020
De Bijbelse man (1 Koningen 2:2 / Nehemia 4:14b) 17 mei 2022
De Bijbelse vrouw 15 september 2022
De Bijbelse vrouw (Spreuken 31:10-25, Titus 2:1-5) 19 december 2022
De Geest in actie 25 juni 2020
De goedheid van God 06 december 2022
De Heilige Geest in actie 11 juni 2020
De heiligheid van God 03 december 2020
De hoop op de opstanding (Handelingen 26) 24 februari 2021
De houding om een geestelijke lockdown te weerstaan 29 april 2020
De joden denken dat Jezus een demon heeft (Johannes 7:14-52) 10 januari 2023
De Koning komt naar Jeruzalem 12 mei 2023
De ongelofelijke Jezus! (Johannes 4:43-54) 07 maart 2023
De ontdekkers van het lege graf 23 april 2021
De vreze des Heeren 12 januari 2021
De waarheid op basis van de wapenrusting 30 april 2020
De wederkomst van de Here Jezus en de bruiloft van het Lam 29 april 2020
De Zaaier (Mattheüs 13:1-23) 29 september 2021
De Zoon van God (Johamnes 10:22-42) 08 juni 2023
Discipelschap in de tijd van de coronacrisis 30 april 2020
Dit brood geeft eeuwig leven (Johannes 6:22-71) 07 maart 2023
Een Bijbels huwelijk en seksualiteit (1 Korinthe 7:1-9) 15 september 2022
Een Mens genaamd Jezus (Johannes 9:14-21) 08 juni 2023
Een prachtig karakter, een krachtig getuigenis (1 Korinthe 9:19-27) 08 april 2022
Een ruimhartig hart dat geeft (1 Korinthe 16:1-12) 31 augustus 2022
Evangelisatie 04 mei 2020
Geestelijke mensen zijn afhankelijk van God en van elkaar (1 Korinthe 12:12-31) 16 maart 2022
Genade 29 april 2020
Getuigenis + evangelieboodschap 23 april 2020
God is almachtig 12 september 2022
God van de wraak 17 november 2022
Het evangelie waar we op staan 14 april 2022
Het huwelijk: een prachtig iets (1 Korinthe 7:1-16) 27 januari 2022
Je broeder naar de rechter slepen (1 Korinthe 6:1-11) 27 januari 2022
Je moet opnieuw geboren worden! (Johannes 3:1-21) 07 maart 2023
Je zwakke broeder (1 Korinthe 8:1-13) 27 januari 2022
Jezus roept Zijn discipelen 23 februari 2023
Jezus volgen (Lukas 14:25-35) 27 januari 2022
Jezus wast de voeten van Zijn discipelen (Johannes 13:1-20) 12 mei 2023
Liefde: het watermerk van de christen (1 Korinthe 13:1-13) 29 maart 2022
Opstanding van het lichaam (1 Korinthe 15:35-49) 04 augustus 2022
Opwekking als levensstijl 29 juli 2020
Paulus voor Festus en Agrippa (Handelingen 26) 23 april 2021
Persoonlijke lessen van opwekking uit het leven van Josia 28 april 2020
Priester zijn in je omgeving 01 mei 2020
Valse religie (Johannes 5:8-18) 01 februari 2023
Verdeeldheid in de gemeente (1 Korinthe 1:10-17) 11 november 2021
Vleselijke christenen (1 Korinthe 3:1-9) 11 november 2021
Waarachtige bekering die tot opwekking leidt 01 mei 2020
Zie op het kruis (Johannes 13:31-35) 25 mei 2023