Preken Compilaties Artikelen

Jildert de Boer


Jildert de Boer

Jildert de Boer heeft enkele boeken geschreven over verschillende onderwerpen, spreekt in verschillende gemeentes en is jarenlang oudste geweest in een evangelische gemeente.


Titel Datum Type
Aanklacht van satan en van mensen 27 maart 2017
Afwijzing en verwerping 27 maart 2017
Armoede en onrecht 27 maart 2017
Balans tussen de vrucht en de gaven van de Geest 04 januari 2021
Ben jij een geheim-discipel 27 maart 2017
Besef dat je een erfgenaam van God bent 01 mei 2018
Bezorgdheid 27 maart 2017
Breedte, lengte, diepte en hoogte 27 maart 2017
De doop in vuur 27 maart 2017
De drie grote levensvragen 04 januari 2021
De gemeente: 7 sleutels voor onderlinge omgang 02 oktober 2018
De heiligen komen tot dienstbetoon 16 februari 2018
De hemelse gewesten dichterbij 11 januari 2019
De hoop van het nieuwe verbond 27 maart 2017
De poorten van Jeruzalem 21 augustus 2017
De schuilplaats van de Allerhoogste 27 maart 2017
De verhouding tussen vruchten en gaven van de Geest 10 april 2017
Doop: van fundament naar het volkomene 27 maart 2017
Een andere geest, een andere Jezus, een ander evangelie 27 maart 2017
Een gezond mensbeeld 27 maart 2017
Een juist Godsbeeld 04 januari 2021
Een levende, in vrijheid functionerende gemeente 04 januari 2021
Ernst maken met zulk een heil 04 januari 2021
Evenwichtig leven in het natuurlijke en bovennatuurlijke 27 maart 2017
Geen angst voor de dood 04 januari 2021
Geestelijke kinderen, jongelingen en ouderen in het geloof 04 januari 2021
Gekocht en betaald 27 maart 2017
God's plan in de tabernakel 27 maart 2017
Gods doel missen 27 maart 2017
Gods huis zijn wij 04 januari 2021
Heersen over je boosheid 10 april 2017
Hemelvaart is de troonsbestijging 27 maart 2017
Het bloed en het kruis van Christus 04 januari 2021
Het eerste en het tweede lichaam van Christus 27 maart 2017
Het kruis in ons leven 17 mei 2017
Het lichaam van Christus 27 maart 2017
Het meerdere van het nieuwe verbond 27 maart 2017
Het spreken in andere talen/tongen 27 maart 2017
Hoe balans te vinden in bijbelse prediking 10 april 2017
Hoe gaan we bijbels om met gezag 27 maart 2017
Hoe is onze geestelijke blik gericht 27 maart 2017
Hoe onderscheid je sektarisch denken 27 maart 2017
Houden wij rekening met de draagkracht van de ander 04 januari 2021
Ik ben met Christus gekruisigd en opgewekt 27 maart 2017
Jozua en Jericho 10 april 2017
Late regen 27 maart 2017
Levensverandering 27 maart 2017
Lofprijzing midden in de beproeving 27 maart 2017
Loon naar werken 27 maart 2017
Meer op Jezus gaan lijken 27 maart 2017
Omgaan met seculier gezag 04 juni 2019
Oordelen, beoordelen en veroordelen 04 januari 2021
Over zonde gesproken 27 maart 2017
Overwinnen over de zonden in je leven 10 april 2017
Paulus, Barnabas en Johannes Markus 27 maart 2017
Prioriteiten stellen 27 maart 2017
Radicaal de wereld overwinnen 27 maart 2017
Relatievorming in Bijbels licht 22 augustus 2019
Rust, stilte en gebed 27 maart 2017
Satan een grote onbekende 27 maart 2017
Staande blijven in verzoekingen 27 maart 2017
Symbolen en tekenen van de gemeente 27 maart 2017
Tarwe en onkruid 27 maart 2017
Thuis in de hemelse gewesten 27 maart 2017
Tot God's doel komen 27 maart 2017
Tweevoudige troost 27 maart 2017
Uitverkiezing 17 januari 2020
Van discipelschap naar zoonschap 27 maart 2017
Vier pijlers voor gemeentebouw 11 november 2017
Vier waarschuwingen uit Mattheüs 7 27 maart 2017
Waar en hoe sta jij in God's plan 27 maart 2017
Werken van het vlees en vrucht van de Geest 27 maart 2017
Zachtmoedig of hardmoedig 27 maart 2017
Zeven symbolen van de Heilige Geest 27 maart 2017
Zicht op de geestelijk werkelijkheid en hoop voor de volken 27 maart 2017