Preken Compilaties Artikelen

Jacco Ronhaar


Jacco Ronhaar

Jacco Ronhaar is een oudste in de gemeente de Schaapskooi. Hij is een jonge broeder, die verlangt om mensen tot de Heere Jezus te brengen.


Titel Datum Type
Aanbidding 10 januari 2019
Aansporing om standvastig te zijn (2 Timotheüs 1) 25 november 2022
Als u met uw hele hart gelooft is het geoorloofd 28 februari 2023
Bent u gereed om Hem te ontmoeten? 25 juni 2015
Bent u klaar om de Heere Jezus te ontmoeten? 25 februari 2022
Bent u klaar voor de bruiloft van de Heere Jezus 25 november 2022
Bent u waakzaam? 25 juni 2015
Bent u werkelijk een discipel van Jezus Christus 13 januari 2014
Blijf niet liggen! 15 augustus 2017
Boaz beschermt Ruth; God beschermt Zijn kinderen 22 oktober 2022
Christus en Zijn gemeente 28 februari 2014
De gemeente: het lichaam van Christus - draagt elkaas lasten 22 september 2017
De grote verzoendag 07 juni 2023
De inwerking en inwoning van de Heilige Geest 25 september 2020
De lessen van de palmboom 21 december 2020
De ontzagwekkende barmhartige God 16 april 2015
De stem van mijn Liefste 14 augustus 2019
De twee zonen van de vader 03 september 2014
De vrouw bij de put 27 augustus 2019
De wet van het erfrecht, wat betekent dat voor vandaag 22 oktober 2022
De wijding van Aäron en zijn zonen 11 april 2022
De wijze en de dwaze bouwer 26 februari 2020
Doop volgt op geloof 20 augustus 2018
Edelmoedigheid van David tegenover Mefiboseth 18 november 2019
Een feest voor de Heer 17 mei 2019
Een nieuwe schepping 30 oktober 2017
Er is redding voor elke zondaar die zich bekeert 18 november 2019
Erken jij dat God recht is? 29 maart 2021
Gehoorzaamheid 09 december 2015
Geloof 28 december 2018
Geloof 22 september 2017
Geloof en geduld 30 maart 2020
Geloof is de sleutel tot reinheid 25 november 2022
Genade en waarheid 19 maart 2018
Gij hebt volharding nodig 26 juni 2019
Gij jongelingen, gij hebt de boze overwonnen 09 december 2015
God is getrouw als wij door moeiten heen gaan (2 Timotheüs 4) 15 februari 2023
God vraagt gehoorzaamheid om Zijn heerlijkheid te laten zien 04 september 2022
Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons 06 oktober 2014
Haast u want het oordeel komt 08 september 2015
Hagar en Saraï 16 februari 2018
Heeft u deel aan het leven of de verdoemenis? 08 september 2015
Heiligheid en broederliefde 16 februari 2018
Heiligheid in het licht van de komst van Christus 21 september 2020
Het beeld van de vrijsteden in het oude testament 25 november 2022
Het evangelie van hemelvaart 04 juni 2020
Het leven is in het bloed 29 augustus 2023
Het offer van Jezus is beter dan de offers uit het oude testament 25 november 2022
Het Paulus/Timotheüs principe 25 november 2022
Het reukofferaltaar 28 augustus 2018
Hii is om onze overtredingen verwond 22 oktober 2022
Hij geeft des te meer genade 28 december 2018
Hoort, Jezus noodt u 07 januari 2015
Houding ten opzichte van dwaalleraars 21 september 2022
In alles op de Heere Jezus zien 03 september 2014
In de problemen meer dan overwinnaars 27 september 2019
Inleiding (1 Thessalonicenzen 1) 25 november 2022
Je bent wat je eet 25 november 2022
Jezus die voor ons alles is geworden 09 juni 2017
Jezus geeft meer dan nodig 13 augustus 2020
Jezus is waarlijk opgestaan 25 november 2022
Jezus reinigt van elke smet 12 juni 2023
Jezus schenkt ons overwinning 20 augustus 2018
Jezus: het Volmaakte brandoffer 29 januari 2020
Lessen over eenheid aan de hand van de tabernakel 12 augustus 2021
Lessen over eenheid aan de hand van de tabernakel (deel 2) 03 november 2021
Lessen uit Psalm 84 22 oktober 2022
Lessen uit Ruth 2 - Zitten Wandelen Standhouden 13 oktober 2022
Leven door sterven 26 juni 2020
Leven voor God door het graanoffer 23 maart 2022
Lof voor God door het dankoffer 26 januari 2022
Loof de Heere mijn ziel 30 maart 2020
Nederigheid 08 september 2015
Niet langer slaaf, maar kind 28 december 2018
Ons lichaam: een tempel van de Heilige Geest 20 augustus 2018
Ontaarding tegenover navolgen in godsvrucht 25 november 2022
Onwankelbaar koninkrijk 20 augustus 2018
Opdrachten om te helpen met het woord 25 november 2022
Opvoeding begint bij visie 01 december 2020
Oude schepping - nieuwe schepping 21 maart 2016
Paulus' dienstbaarheid aan Thessalonica 25 november 2022
Paulus' voorbede voor de gemeente 25 november 2022
Psalm 127 07 juni 2023
Rein voor God door het zondoffer 06 oktober 2021
Roemen in zwakheid (2 Korinthe 12) 29 augustus 2023
Ruth gelost door Boaz 22 oktober 2022
Ruth nam een vast besluit, u ook? 02 oktober 2022
Schijnbare overwinning van de boze keerde God om tot overwinning van Hem 29 oktober 2019
Tegenstand of overwinning 10 maart 2022
Troost 02 november 2020
Verwissel je oude naar je nieuwe leven 22 augustus 2019
Volhardend bidden 13 januari 2014
Voortdurende reiniging 07 juni 2023
Vrij voor God door het schuldoffer 12 augustus 2021
Wat betekent pinksteren voor Hem? 23 mei 2018
Wat is jouw motivatie? 25 november 2022
Wat moet er gebeuren voordat het Huis van God vervuld wordt en wat gebeurt er als het Huis vervuld wordt? 28 december 2018
Welgevallig voor God door het Brandoffer 06 mei 2021
Welzalig de man die de Heere vreest 15 mei 2020
Wet van de Geest van het leven in Christus 25 juni 2015
Wordt vernieuwd in uw denken 09 april 2019
Ziet u op de omstandigheden of op Christus 13 januari 2014
Zoals klei in de hand van de pottenbakker 13 februari 2019