Preken Compilaties Artikelen

Jacco Ronhaar


Jacco Ronhaar

Jacco Ronhaar is een oudste in de gemeente de Schaapskooi. Hij is een jonge broeder, die verlangt om mensen tot de Heere Jezus te brengen.


Titel Datum Type
Aanbidding 10 January 2019
Bent u gereed om Hem te ontmoeten? 25 June 2015
Bent u waakzaam? 25 June 2015
Bent u werkelijk een discipel van Jezus Christus 13 January 2014
Blijf niet liggen! 15 August 2017
Christus en Zijn gemeente 28 February 2014
De gemeente: het lichaam van Christus - draagt elkaas lasten 22 September 2017
De inwerking en inwoning van de Heilige Geest 25 September 2020
De ontzagwekkende barmhartige God 16 April 2015
De stem van mijn Liefste 14 August 2019
De twee zonen van de vader 03 September 2014
De vrouw bij de put 27 August 2019
De wijze en de dwaze bouwer 26 February 2020
Doop volgt op geloof 20 August 2018
Edelmoedigheid van David tegenover Mefiboseth 18 November 2019
Een feest voor de Heer 17 May 2019
Een nieuwe schepping 30 October 2017
Er is redding voor elke zondaar die zich bekeert 18 November 2019
Gehoorzaamheid 09 December 2015
Geloof 28 December 2018
Geloof 22 September 2017
Geloof en geduld 30 March 2020
Genade en waarheid 19 March 2018
Gij hebt volharding nodig 26 June 2019
Gij jongelingen, gij hebt de boze overwonnen 09 December 2015
Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons 06 October 2014
Haast u want het oordeel komt 08 September 2015
Hagar en Saraï 16 February 2018
Heeft u deel aan het leven of de verdoemenis? 08 September 2015
Heiligheid en broederliefde 16 February 2018
Heiligheid in het licht van de komst van Christus 21 September 2020
Het evangelie van hemelvaart 04 June 2020
Het reukofferaltaar 28 August 2018
Hij geeft des te meer genade 28 December 2018
Hoort, Jezus noodt u 07 January 2015
In alles op de Heere Jezus zien 03 September 2014
In de problemen meer dan overwinnaars 27 September 2019
Jezus die voor ons alles is geworden 09 June 2017
Jezus geeft meer dan nodig 13 August 2020
Jezus schenkt ons overwinning 20 August 2018
Jezus: het Volmaakte brandoffer 29 January 2020
Leven door sterven 26 June 2020
Loof de Heere mijn ziel 30 March 2020
Nederigheid 08 September 2015
Niet langer slaaf, maar kind 28 December 2018
Ons lichaam: een tempel van de Heilige Geest 20 August 2018
Onwankelbaar koninkrijk 20 August 2018
Oude schepping - nieuwe schepping 21 March 2016
Schijnbare overwinning van de boze keerde God om tot overwinning van Hem 29 October 2019
Verwissel je oude naar je nieuwe leven 22 August 2019
Volhardend bidden 13 January 2014
Wat betekent pinksteren voor Hem? 23 May 2018
Wat moet er gebeuren voordat het Huis van God vervuld wordt en wat gebeurt er als het Huis vervuld wordt? 28 December 2018
Welzalig de man die de Heere vreest 15 May 2020
Wet van de Geest van het leven in Christus 25 June 2015
Wordt vernieuwd in uw denken 09 April 2019
Ziet u op de omstandigheden of op Christus 13 January 2014
Zoals klei in de hand van de pottenbakker 13 February 2019