Preken Compilaties Artikelen

Glenn Meldrum


Glenn Meldrum (met vertaling)

Glenn, bevrijd uit een leven van drugs en rebellie, heeft sinds 1997 een bediening als evangelist en heeft meer dan 16 jaar in het pastoraat gewerkt.

Glenn drukt zijn verlangen op deze manier uit:
"In 1997, na meer dan 15 jaar pastoraat, heeft God me geroepen in een evangelisatiebediening. Als voorganger voelde ik me soms gefrustreerd, als ik in de mensen een houding van compromissen zag, of een gebrek aan verlangen naar God. Ik zou graag een ander geluid horen, die de boodschap brengt van bekering en algehele overgave.

Nu begrijp ik het krachtige effect dat een voorganger met een passie voor God kan hebben op een gemeente, als hij samenwerkt met een evangelist die eenzelfde hartsgesteldheid heeft. De boodschap die Jezus mij heeft gegeven is een boodschap van overgave, heiligheid en intimiteit met Christus. Ik geloof dat we met niets minder genoegen moeten nemen dan met Bijbelse bekeringen en met gelovigen die vrij zijn van de gewoonte om te zondigen. De compromisloze verkondiging van het kruis dwingt allen om een besluit te nemen: het kruis opnemen en de radicale Jezus volgen, of buigen voor de afgoden van onze cultuur."


Titel Datum Type
Algehele overgave 07 november 2016
De Geest van de Heere is op mij 18 november 2016
De intensiteit van het Kruis 05 februari 2016
De openbaringen van Jezus Christus 20 november 2019
De overwinnende kerk 22 oktober 2016
De radicale Jezus 05 februari 2016
De roeping van de tuin 20 november 2019
De uitnemendheid van de kennis van Christus 18 november 2016
Door het geloof zien wij wonderen 20 november 2019
Evangelisatie in het licht van het komend oordeel 27 november 2019
Gebed om opwekking 18 november 2016
Gekruisigd om als Jezus te zijn 24 november 2016
Gekruisigd om bij Jezus te zijn 21 november 2016
Gekruisigd om de verlorenen te bereiken 21 november 2016
God zond 22 oktober 2016
Gods verlangen naar ontmoeting 25 november 2015
Hem te kennen 18 november 2016
Het bewogen hart van Jezus 19 november 2019
Het kennen van Christus 16 november 2015
Het koninkrijk van God 22 oktober 2016
Koning Josia en de reformatie die hij bracht 22 oktober 2016
Leven voor God door heiliging 08 mei 2017
Niet te redden culturen 18 november 2016
Salomo's fout 18 november 2016
Tien melaatsen 18 november 2016
Verblijven met God 22 oktober 2016
Voorbede 22 oktober 2016
Voorwaarden om in gemeenschap met Jezus te zijn 16 november 2015
Wanhopig verlangend naar God 18 november 2016
Wanhopig voor God 07 november 2016