Preken Compilaties Artikelen

Gerrit van Valen


Gerrit van Valen

Gerrit van Valen is werkzaam als Bijbelleraar. Hij is betrokken bij Veritas College Nederland. Dit is een stichting die gemeenteleden en gemeenteleiders (voorgangers, ouderlingen/oudsten) toe wil rusten bij het Bijbellezen door hiervoor Bijbelonderwijs in de gemeente aan te bieden.

Gerrit geeft op allerlei plaatsen in Nederland training in het bestuderen van de bijbel. Ook verzorgt hij Bijbelstudies en gaat hij voor in verschillende gemeentes.

Zijn vurige wens is dat mensen via deze opleiding een diepere kennismaking met Gods Woord zullen hebben en hierdoor zullen groeien naar geestelijke volwassenheid, zodat ze de waarheid van het Woord in liefde tot anderen kunnen spreken (Ef. 4:12-16).


Titel Datum Type
Bewaar je hart 26 februari 2020
De beker aan de lippen - Jezus' zielenstrijd 08 mei 2019
De Geest maakt ons zoals Jezus 02 januari 2018
De God die mij ziet 10 augustus 2020
De heerlijkheid van God verrassend dichtbij 05 januari 2016
De Heilige Geest in Jezus is ook de Heilige Geest in ons 18 september 2017
De inhuldiging van de Zoon als Messias 08 maart 2017
De kracht van Jezus' bloed 30 maart 2020
De mens uit één stuk 08 september 2015
De profeet Joël "Keer terug tot de Heere!" 20 juli 2018
De vreugde van de Heere 03 maart 2015
Door Christus tevreden in alle omstandigheden 15 december 2016
Een leven vol vrucht 25 augustus 2017
Een voorsmaak van de heerlijkheid in de schaduw van het kruis 14 maart 2016
Eenheid door nederigheid 26 oktober 2018
Efeze #1: Inleiding op de Efezebrief 18 januari 2017
Efeze #11: Doe de gehele wapenrusting aan 26 april 2017
Efeze #2: Tel je zegeningen 18 januari 2017
Efeze #3: Géén angst, want Jezus leeft! 18 januari 2017
Efeze #4: Genade zo oneindig groot! 18 januari 2017
Efeze #5: Samen door één Deur 18 januari 2017
Efeze #6: Gebed om geestelijke groei 07 februari 2017
Efezestudie #1: Inleiding op de Efezebrief 24 januari 2017
Efezestudie #2: Tel je zegeningen 24 januari 2017
Efezestudie #3: Géén angst, want Jezus leeft! 24 januari 2017
Efezestudie #4: Genade zo oneindig groot 24 januari 2017
Efezestudie #5: Samen door één Deur 24 januari 2017
Eindeloos mooi 26 februari 2020
Gebroken maar gezegend 05 juni 2018
Gekend tot in het diepst van mijn bestaan 20 september 2019
Gekend tot in het diepst van mijn bestaat 09 april 2019
God blaast Zijn uitgebluste knechten weer leven in 06 september 2016
God breekt door in Samaria met Zijn machtig evangelie en Zijn vrijmachtige Geest 12 juni 2017
God stort Zijn Geest uit 01 november 2018
Handelingen #01: Het koninkrijk van God & het wachten op de belofte 27 oktober 2017
Handelingen #02: De Geest met kracht ontvangen en in je laten werken 27 oktober 2017
Handelingen #03: Gemeentegroei: in breedte of diepte? 27 oktober 2017
Handelingen #04: Met kracht getuigen 11 januari 2018
Handelingen #06: Spanningen in het lichaam 16 februari 2018
Handelingen #08: Het evangelie de grenzen over (deel 1) 25 mei 2018
Handelingen #09: Het evangelie de grenzen over (deel 2) 25 mei 2018
Handelingen #10: Hoe God mensen verandert van vurige vijanden in vurige vrienden 25 mei 2018
Handelingen #11: Het evangelie en de afgoden 25 mei 2018
Handelingen #12: Wat moeten wij nog met de wet? 25 mei 2018
Handelingen #13: Hoe God vandaag de dag tot ons spreekt 25 mei 2018
Handelingen #14: Het geloof verdedigen in een sceptische wereld 25 mei 2018
Handelingen #15: Het evangelie overwint 25 mei 2018
Het bewogen hart van Jezus 18 oktober 2017
Het leven is mij Christus 16 oktober 2018
Hoofd in de hemel en voeten op aarde 28 december 2018
Is dat mijn Koning? 03 april 2015
Jezus als de Gezalfde met de Geest 24 januari 2017
Jezus als gezalfde Koning 11 september 2017
Jezus als gezalfde Priester (deel 1, introductie) 21 maart 2017
Jezus als gezalfde Priester (deel 2, voorbede) 06 juli 2017
Jezus als gezalfde Priester (deel 3, zegenen) 06 juli 2017
Jezus als gezalfde Profeet 17 februari 2017
Jézus wil ik kennen 29 november 2018
Jezus wil Zich aan ons als de opgestane Heere openbaren 16 april 2015
Jona 1: Jona's ongehoorzame vlucht en Gods genadige achtervolging 06 september 2016
Jona 2: De Heere redt 15 december 2016
Jona 3: Het berouw van mensen en het berouw van God 15 december 2016
Jona 4: Is Gods ontferming terecht? 15 december 2016
Kleren die je werkelijk nodig hebt 15 maart 2017
​Leven uit de opstandingskracht 18 april 2016
Maak ruim baan voor de Koning 09 maart 2016
Met beide benen op de grond 29 november 2018
Niet ik, maar Christus 02 februari 2016
Oog in oog met de opgestane Jezus 03 april 2018
Partners in het evangelie 25 september 2018
Veranderd worden naar de heerlijkheid van de Heere 26 februari 2018
Verwachting 24 december 2020
Voorbeeldigde christenen 10 december 2018
Welkom bij de Vader! 03 maart 2015
Zicht op Gods overmacht 06 september 2016