Preken Compilaties Artikelen

Frits Scheffer


Frits Scheffer

Broeder Frits Scheffer is een pinksterbroeder met een hart voor het doen groeien van volgelingen van Jezus Christus en te verbinden hen die verwond zijn.


Titel Datum Type
Aanvaard elkaar 20 februari 2017
Bent u alleen christen voor dit leven? 10 maart 2015
Bezorgdheid 10 maart 2015
Bidden in geloof (Jakobus 1:2-8) 4 april 2023
Breng de kinderen tot Jezus 20 februari 2017
Buigen of barsten (2 Thessalonicenzen 2:1-14) 15 maart 2022
De Heere geeft uitredding 20 februari 2017
De kunst van het overgeven 10 maart 2015
De opstandingskracht van Jezus 18 november 2019
De pottenbakker 20 november 2019
De rechtvaardige zal leven uit het geloof 20 februari 2017
De trouw van God (Hosea 1:2-12) 23 februari 2024
De wedloop lopen 10 maart 2015
Elk door God gegeven schriftwoord is nuttig 18 november 2019
Genade 20 november 2019
Heer, wend ons lot! (Psalm 126) 12 juli 2021
Het Lam van God 20 februari 2017
Het leven onder de wet (Hebreëen 8:2-8) 10 juni 2023
Het lijden van Christus (1 Petrus 2:18-25) 23 februari 2024
Het voorbeeld van Jezus (1 Petrus 2:21) 12 juli 2021
Hoop die opbloeit (Hebreeën 6:9-12) 24 december 2022
Israël en de eindtijd 20 februari 2017
Israël en de eindtijd (deel 2) 14 maart 2017
Israël en de eindtijd (deel 3) 14 maart 2017
Kom tot de Vader 30 januari 2017
Laat de vrede van God heersen in je hart 10 maart 2015
Leven uit genade 10 maart 2015
Omgaan met financiën 20 februari 2017
Onze blijde hoop (Hebreeën 10:23-25) 15 maart 2022
Onze blijdschap is gelegen in het feit dat Jezus terugkeert (Hebreeën 10:23-25) 18 juni 2021
Samen gemeente zijn 20 februari 2017
Wees waakzaam en heb onderscheidingsvermogen (Mattheüs 13:24-30) 29 januari 2023
Zoals klei in de hand van de pottenbakker 18 november 2019