Preken Compilaties Artikelen

Etienne Maritz (Afrikaans)


Etienne Maritz (Afrikaans)

Etienne Maritz heeft in zijn gemeente in Koppies-Weltevreden in Zuid-Afrika enkele jaren geleden van dichtbij een geestelijke opwekking meegemaakt. Hij zei hierover: „We ervoeren zo de tegenwoordigheid van God én onze gebrokenheid, dat we Hem onze zonden beleden en het weer goed maakten met andere mensen.” Hij is verbonden aan de Nederduits Gereformeerde (NG) Kerk in Zuid-Afrika en was jaren lang rondreizend predikant. Tijdens deze fulltime bediening sprak hij overal in het land en daarbuiten over gebed en opwekking. In Nederland heeft hij al circa tien keer op verdiepingsconferenties gesproken. Allerlei thema's m.b.t. het geestelijke leven heeft hij al behandeld, zoals: wat is opwekking, algehele overgave, het gekruisigde leven, de vervulling door de Geest, heiligmaking, wie ben ik in Christus, demonie en gebondenheid, enz. De prediking van ds. Maritz zou je het beste kunnen vergelijken met ds. Andrew Murray, de geestelijke vader van Zuid-Afrika.


Titel Datum Type
Aanhoudend bidden voor opwekking 11 september 2014
Algehele overgave 11 september 2014
Bekeer je! Vandaag is de dag van redding 11 september 2014
Beleef God in je gebedsleven 11 september 2014
Beproef de geesten of ze uit God zijn 11 september 2014
Blokkades voor stromen van levend water (Afrikaans) 25 juni 2014
Christus in het volle licht door de Geest 11 september 2014
Christus kennen in de kracht van Zijn opstanding 11 september 2014
De Heilige Geest ontvangen 11 september 2014
De Heilige Geest plaatst Christus in het volle licht (Afrikaans) 25 juni 2014
De Heilige Geest verheerlijkt Jezus 11 september 2014
De openbaring van Christus tot verandering (Afrikaans) 25 juni 2014
De rijkdom van Christus 11 september 2014
De zendingsopdracht 11 september 2014
Een boodschap aan kerkelijk Nederland 11 september 2014
Gebed en de strijd tegen boze machten 11 september 2014
Gebrokenheid 11 september 2014
Geen slaaf, maar kind van God (Afrikaans) 25 juni 2014
Geestelijke groei in Christus (Afrikaans) 25 juni 2014
Geestelijke wijsheid en kennis door openbaring (vertaling) 25 juni 2014
Geestvervuld gezinsleven 11 september 2014
Geestvervulling door overgave 17 oktober 2014
Getuige zijn van Jezus' opstandingskracht 27 oktober 2014
Getuigenis van een herleving in de gemeente 11 september 2014
Gevaren op weg naar geestelijke volwassenheid (Afrikaans) 25 juni 2014
Herleving in een tradionele gemeente mogelijk (deel 1) 11 september 2014
Herleving in een tradionele gemeente mogelijk (deel 2) 11 september 2014
Het geestvervulde leven (Afrikaans) 25 juni 2014
Het gekruisigde leven 11 september 2014
Het gevaar van introspectie 24 oktober 2014
Hoe leidt ik een ziel tot Jezus 11 september 2014
In Christus meer dan overwinnaars 11 september 2014
Jezus Christus is het hart van herleving 11 september 2014
Jezus waarschuwt ons voor de hel 11 september 2014
Kom tot rust bij Jezus 08 mei 2015
Leiding van de Heilige Geest 11 september 2014
Leven door de Geest 11 september 2014
Maak Christus tot jouw levensbron 11 september 2014
Meer dan overwinnaars (Afrikaans) 25 juni 2014
Misleiding door boze geesten (Afrikaans) 25 juni 2014
Ongeloof, de grootste zonde 02 juli 2014
Onze bijbelse missie: verkondig het kruis 17 oktober 2014
Onze erfenis in Christus 11 september 2014
Opgroeien naar geestelijke volwassenheid (Afrikaans) 25 juni 2014
Opwekking en de kracht van het gebed 11 september 2014
Overwinning over zonden is mogelijk 11 september 2014
Pinksteren is de tijd om God te zoeken 08 mei 2015
Radicaal discipelschap 11 september 2014
Schijnheilige godsdienst 11 september 2014
Sta dan vast in de vrijheid 11 september 2014
Totale overgave aan de Heere Jezus (Afrikaans) 25 juni 2014
Vergeving van zonden 11 september 2014
Vervulling met de Heilige Geest 11 september 2014
Wat is een opwekking? (Afrikaans) 25 juni 2014
Wat zegt de Bijbel over engelen en demonen? (Afrikaans) 25 juni 2014
Wedergeboorte 11 september 2014
Wederstaan van de duivel 11 september 2014
Wees heilig, want ik ben heilig 11 september 2014
Zielen winnen in relatie tot opwekking 11 september 2014