Preken Compilaties Artikelen

Edward Koemans


Edward Koemans

Edward Koemans is een leider bij de Schaapskooi in Ouderkerk.


Titel Datum Type
Beelddragers van God 13 februari 2019
Ben ook jij een discipel? 08 februari 2021
Bent u een Martha of een Maria? 22 juni 2018
Beproeving en loutering in de nieuw-testamentische gemeente 22 juni 2018
Bouwproject van God 03 januari 2018
Bron van vreugde 21 maart 2019
Christus heeft overwonnen 22 maart 2018
De belofte van de Heilige Geest 16 november 2020
De beproefde steen 12 april 2017
De eenheid in het lichaam van Christus 31 mei 2021
De gedachten van Christus 12 maart 2020
De Geest heiligt ons 24 april 2020
De grootste vijand is verslagen door Jezus Christus 20 november 2022
De kracht van Gods Geest 03 oktober 2017
De les van Ismaël 19 december 2018
De realiteit van de hel (deel 1) 18 juni 2020
De realiteit van de hel (deel 2) 25 juni 2020
De realiteit van de hel (deel 3) 28 juli 2020
De rechtvaardige zal door zijn geloof leven 15 mei 2017
De toekomstige opwekking in Israël 20 mei 2019
De waarde van het gezin en de gemeente 27 maart 2018
De waarde van het kruis 12 april 2017
De wijnstok en Zijn vrucht 24 maart 2023
Doe alles in Zijn Naam 08 november 2018
Dooponderwijs (deel 1) 12 april 2017
Dooponderwijs (deel 2) 12 april 2017
Een huis van gebed 06 november 2017
Een nieuw begin 09 april 2019
Gebedsonderwijs 03 mei 2019
Geheimenis: Christus onder u (deel 1) 12 september 2018
Geheimenis: Christus onder u (deel 2) 26 september 2018
Gelooft u dat? 24 oktober 2018
Genade zo oneindig groot 16 augustus 2018
Getsemané 12 juni 2023
God geeft inzicht in onze tijd (homoseksualiteit) 23 augustus 2017
God getuigt van Zijn Zoon 16 februari 2018
God kan niet alles 12 april 2017
Goedkope genade is de doodsteek voor het geestelijke leven 12 augustus 2020
Het begin van de terugkeer van Gods heerlijkheid 16 november 2020
Het evangelie op de pinksterdag 24 maart 2023
Het geloof aangevochten 29 oktober 2019
Het goddelijke leven 20 augustus 2018
Het oordeel komt 16 juli 2018
Het verschil tussen geest en ziel 14 augustus 2017
Het Woord 06 maart 2018
Hoeveel heeft de Heilige Geest van u? 14 augustus 2017
Ik ben de Deur 26 september 2018
Ingaan in de rust 23 oktober 2017
Inwoning van de Heilige Geest 04 juli 2017
Jaag de slavin en haar zoon weg 19 april 2019
Jezus: DE Middelaar tussen God en mens 20 september 2019
Jezus' lessen aan Nicodemus - wedergeboren worden (Johannes 3) 20 november 2022
Jobs ware motieven door loutering geopenbaard 04 juni 2020
Keer terug naar de Bron van liefde 18 november 2019
Kennis 12 april 2017
Kus de Zoon 12 april 2017
Lege kruiken 12 juni 2017
Nederigheid 11 september 2017
Neem uw kruis op en volg Mij 20 november 2022
Ontzag voor God 15 januari 2018
Opnieuw geboren worden 27 juni 2017
Opvoeding: het Hoofd van de man 01 december 2020
Rebellie, wat doet het met het hart van God? 15 mei 2018
Rebellie: wat doet dat met het hart van God? 20 augustus 2018
Sabbat #1: Samenkomen op zondag of op de sabbat? 31 december 2019
Sabbat #2: De rust ingaan 27 december 2019
Staan op het bloed van het Lam 10 augustus 2021
Totale overgave 12 april 2017
U bent het zout 15 mei 2018
U koninkrijk kome 19 april 2019
Uitverkiezing 1: voorkennis 12 april 2017
Uitverkiezing 2: voorbestemming 12 april 2017
Uitverkiezing 3: geroepen 12 april 2017
Verblijd u in Jezus, uw Heer 20 november 2022
Verhoogd 12 april 2017
Vrijgemaakt 12 april 2017
Wat bepaalt jouw identiteit? 10 november 2021
Wat betekent heilig en geheiligd worden? 14 januari 2021
Wat is jouw Egypte? 12 maart 2020
Wat vindt God van de Bijbel? 19 juli 2019
Waterdoop (deel 1): Betekenis van de doop 17 december 2020
Waterdoop (deel 2): Weerlegging kinderdoop 17 december 2020
Waterdoop (deel 3): Overdopen 17 december 2020
Wees heilig, want Ik ben heilig 04 september 2019
Wie wilt u dienen? 13 augustus 2018
Word vernieuwd in uw denken om de volmaakte wil van God te kennen 19 oktober 2022
Zien op Jezus 15 september 2021