Preken Compilaties Artikelen

Arjan Baan


Arjan Baan

Arjan Baan is de oprichter van stichting Heartcry die staat voor onder andere opwekking en geestelijke verdieping. Ook hebben zij een bijbelschool opgericht, cursus boeken uitgegeven, vele boeken vertaald, houden zij conferenties etc. Arjan Baan verlangt ernaar dat jongeren en ouderen zich bekeren en gaan geloven in Jezus Christus, maar juist ook dat ze doorgroeien naar geestelijke volwassenheid.


Titel Datum Type
3 typen mensen en de wijnstok 08 mei 2017
Aangenomen tot kind 27 maart 2015
Adviezen aan pasbekeerden 20 maart 2012
All to Jesus I surrender - algehele overgave 21 juni 2023
Als wij zeggen in Hem te zijn moeten wij ook wandelen zoals Hij wandelde (1 Johannes 1 en 2) 21 juli 2023
Basisprincipes in de strijd tegen de boze 27 juni 2013
Bedroef de Heilige Geest van God niet! 15 juni 2020
Ben je een vriend of vijand van het kruis? 17 december 2020
Ben je verzekerd? 03 mei 2013
Ben jij echt of onecht? 15 juni 2022
Bent u bereid heel uw hart te geven? 03 juli 2023
Bent u gelukkig? 27 juni 2013
Bent u met uw problemen naar Jezus gegaan 27 juni 2013
Bent u wakker? 12 februari 2024
Bent u Zijn zeer gewenste man/vrouw 26 oktober 2022
Bevrijdende liefde: Gods doel met man en vrouw 20 januari 2022
Bijbels Gemeente-zijn 01 juli 2016
Bijbelstudie 01 mei 2013
Blijf de Heere liefhebben (Openbaring 2:1-7) 11 februari 2023
Blijf getrouw (Openbaring 2:8-11) 13 september 2023
Blijf radicaal (Openbaring 2:12-17) 19 oktober 2023
Christen zijn in onze tijd 16 september 2016
Christen zijn op je werkplek 20 maart 2012
De christelijke vrijheid 13 februari 2014
De dagen van Noach, bent u voorbereid? 25 juni 2013
De dienende Heiland vraagt ons wat Hij voor ons kan doen 12 maart 2021
De eerste 5 minuten na de dood 07 juni 2017
De eerste vijf minuten na je dood 27 juni 2013
De gemeente / gemeente zijn 09 oktober 2013
De Heilige Geest ontvangen 01 mei 2013
De hel 25 juni 2015
De kracht van Jezus bloed tot verlossing 14 augustus 2017
De kracht voor een discipel 25 januari 2024
De liefde van God wekt verbrokenheid 27 juni 2013
De man naar Gods hart 22 maart 2013
De nood in deze eindtijd 21 juli 2015
De strijd om ons denken 20 augustus 2018
De strijd van een christen - strijd rondom je denken! 26 mei 2021
De tafel van de Heere (avondmaal) 24 september 2021
De tweevoudige boodschap van het kruis 21 maart 2016
De veiligste schuilplaats in de Coronoa-crisis 06 april 2020
De vervulling met de Heilige Geest - deel 1 06 juli 2022
De vervulling met de Heilige Geest - deel 2 06 juli 2022
De vervulling met de Heilige Geest van God - deel 1 06 april 2020
De vervulling met de Heilige Geest van God - deel 2 06 april 2020
De volheid van de Heilige Geest 27 juni 2013
De vrucht van de Heilige Geest, het karakter van Jezus in ons en door ons 13 juni 2018
De zaligmakende genade leert en voedt ons op om integer en transparant te leven 09 september 2022
Demonie 01 mei 2013
Discipelschap 01 mei 2013
Drie soorten mensen 10 mei 2013
Dwaalgeesten op het spoor (deel 1) 22 maart 2013
Dwaalgeesten op het spoor (deel 2) 22 maart 2013
Echte liefde in actie 17 januari 2020
Een blauwdruk voor Gods gebouw de gemeente (1 Korinthe 3:9-23) 27 oktober 2021
Een geestvervuld leven 06 december 2016
Een Geestvervulde gemeente is een huis van gebed 06 december 2016
Een waarachtig hart 28 mei 2013
Een zeer gewenste man/vrouw in een Babelonische cultuur 20 januari 2022
Elkaar aansporen 06 december 2016
Enkele vragen in het licht van Jezus wederkomst (1 Thessalonicenzen 5:1-11) 25 januari 2024
Evangelisatie 01 mei 2013
Gaan voor goud 02 juni 2017
Gaven van de Geest 01 mei 2013
Gaven van de Geest: Profetie 01 mei 2013
Geen opwekking zonder verootmoediging 01 mei 2020
Geestelijk verder groeien 01 mei 2013
Geestelijke achteruitgang 26 februari 2016
Geestelijke strijd 01 februari 2017
Geestelijke strijd (Efeze 6) 22 november 2022
Geestelijke terugval en/of achteruitgang 14 november 2012
Geheimen van het leven uit de wijnstok 10 mei 2013
Geloofszekerheid 01 mei 2013
Gemeenschap 01 mei 2013
Gemeente zijn, wat houdt dat in (deel 1) 07 juli 2023
Gemeente zijn, wat houdt dat in (deel 2) 07 juli 2023
Genade voedt ons op 06 oktober 2022
Geniet van het leven, maar vertrouw niet op gebakken lucht (Prediker 11) 24 september 2021
Getuige zijn 29 februari 2012
Gezocht in de eindtijd: reinheid en liefde (1 Thessalonicenzen 3) 09 april 2021
Gezonde geestelijke groei 02 november 2020
God is met je, strijdbare held! 31 december 2019
God nodigt u vandaag uit tot Christus te komen 20 maart 2012
God roept jóu! 28 juli 2020
God's rust binnengaan 13 februari 2019
Gods doel met doornen in je leven 04 juni 2019
Gods doel met doornen in ons leven als christen 18 november 2019
Gods leiding in je dagelijks leven (1 Samuël 3:1-12) 15 juli 2021
Gods nodiging door het evangelie tot het hart van zondaars 27 juni 2013
Gods ontferming verandert ons (Romeinen 12) 17 juni 2021
Gods stem verstaan 18 juni 2018
Gods wil kennen 01 mei 2013
Heb elkaar lief (1 Johannes 3:10-11) 15 juli 2021
Heilig of Schijnheilig? 20 maart 2012
Heiligmaking 01 mei 2013
Het belang van betekenisvolle relaties in de gemeente 26 mei 2021
Het belang van relaties in de gemeente 08 maart 2021
Het fundament van een Godvrezend gezin (Psalm 127 & 128) 21 juli 2023
Het geheim van betekenisvolle relaties in de gemeente (1 Johannes 3:10-11) 15 juli 2021
Het geheim van de geestelijke vruchtbaarheid 13 augustus 2018
Het gekruisigde leven 01 mei 2013
Het gekruisigde leven 27 oktober 2021
Het gekruisigde leven (2) 20 februari 2015
Het gekruisigde leven in onze tijd 17 januari 2020
Het ingaan in de Rust 28 december 2018
Het kruis van Christus 11 november 2014
Het wonder van de wedergeboorte 13 november 2017
Hij meer, ik minder 14 februari 2023
Hij of ik 20 maart 2012
Hij sprak door Zijn Zoon 08 juni 2021
Hoe kan ik Gods wil verstaan? 27 juni 2013
Hoe kan ik zéker weten een kind van God te zijn? 20 november 2018
Hoe kan je God's stem verstaan in jouw lven? 26 mei 2021
Hoe mag ik een ziel tot Jezus leiden 17 juli 2020
Hoe nu verder? 03 september 2013
Hoe overwin ik boosheid? 29 mei 2020
Hoe werkt God een herleving in de gemeente? 27 juni 2013
Hoe werkt God een herleving in mijn leven? 27 juni 2013
Hoogste tijd voor opwekking 20 maart 2012
Hoop op herstel 08 maart 2017
Houd het vuur brandend 29 november 2018
Houd het vuur brandend! 15 januari 2018
In Christus 01 mei 2013
Inwoning van de Heilige Geest 01 mei 2013
Inzet en genade 10 november 2020
Jaag de heiliging na! 07 december 2017
Jagen naar heiliging 27 juni 2013
Je moet opnieuw geboren worden 27 februari 2012
Jesaja 43 08 oktober 2014
Jezus ons voorbeeld en onze voorspraak (1 Johannes 2:1-11) 17 maart 2022
Jezus volgen heeft gevolgen 06 september 2013
Jozef zag zijn dromen werkelijkheid worden 20 januari 2022
Kan jij nog stil worden voor God? 03 september 2018
Kijk en leef! - Numeri 21 20 oktober 2020
Leef als een kind van het licht 17 januari 2020
Leven als gemeente in het licht 26 februari 2020
Licht aan het eind van een donkere tunnel (Jesaja 8) 16 maart 2023
Lofprijzing 01 mei 2013
LPG: de brandstof voor een gezonde relatie?! 10 mei 2013
Maskers af! 29 januari 2016
Niet ik, maar Christus 14 december 2020
Niet knecht, maar kind! 13 februari 2014
No compromise 10 mei 2013
Occultisme 01 mei 2013
Omgaan met boosheid 20 mei 2022
Opnieuw gewijd aan God 16 februari 2018
Opvoeding: een inspanning met eeuwigheidswaarde 20 augustus 2018
Opwekking in Suriname 27 mei 2023
Opwekking/herleving 01 mei 2013
Overwinning (deel 1 van 2) 01 mei 2013
Overwinning (deel 2 van 2) 01 mei 2013
Overwinning over zonden (Romeinen 6:1-14) 10 mei 2021
Persoonlijke opwekking (Jesaja 58) 28 mei 2023
Rechtvaardiging door geloof (Romeinen 3:9-31) 10 februari 2021
Rein leven in deze wereld 29 oktober 2019
Samen bidden voor geestelijke diepgang 08 maart 2017
Samen bidden voor opwekking (op Urk) 19 juli 2019
Sieraad in plaats van as 12 mei 2020
Sta je op een kruispunt in je leven? 26 februari 2020
Staande blijven in de heilige oorlog 25 november 2015
Stel niet uit tot morgen 18 december 2019
Stille tijd 01 mei 2013
Strijd om je denken 20 maart 2018
Strijd om ons denken 13 februari 2019
Stromen van levend water 06 december 2016
Tongentaal 01 mei 2013
Verlangen naar levensheiliging 14 augustus 2017
Vervulling met de Heilige Geest 01 mei 2013
Vier typen harten 06 december 2016
Vijf lessen naar aanleiding van de val van Petrus 10 april 2017
Vijf uitdagingen om te groeien in geestelijke volwassenheid 06 december 2016
Volhard in een wereld die God vaarwel zegt (Handelingen 14:1-28) 19 oktober 2023
Voorbede 03 mei 2013
Voorbede en interesessie 01 mei 2013
Vrienden van de Bruidegom (Johannes 3:22-36) 15 januari 2023
Vrij of toch gebonden? 22 januari 2018
Vrij van de macht van de zonde (Romeinen 6:1-23 16 april 2021
Vruchtdragen door te blijven in Christus 18 november 2019
Waar sta jij geestelijk? (1 Korinthe 2:14-16) 15 januari 2024
Wandel jij door de Geest? (Galaten 5:22) 30 augustus 2022
Want u bent ZEER gewenst! (Daniël 9:23-10:11+19) 18 mei 2022
Wat ben jij voor christen? 12 februari 2024
Wat doet de huidige Corona-crisis met ons hart? 09 april 2021
Wat is bekering? 27 juni 2013
Wat is jouw identiteit? (Handelingen 8:9-24) 16 juli 2022
Wees een licht in de duisternis 07 oktober 2019
Wees een stabiele christen in een onstabiele wereld 06 oktober 2020
What would Jesus do? 02 september 2014
Wie zijn wij als christenen / identiteit 13 februari 2019
Worden als Jezus 20 februari 2023
Zelfbeeld en identiteit 04 januari 2023
Zelfbeeld en identiteit (deel 1) 22 maart 2013
Zelfbeeld en identiteit (deel 2) 22 maart 2013
Zendingsopdracht (deel 1 van 2) 01 mei 2013
Zendingsopdracht (deel 2 van 2) 01 mei 2013
Zien op het Lam en Hem volgen (Johannes 1:28-30, 3:22-36) 15 december 2022
Zondebelijdenis 01 mei 2013