Preken Compilaties Artikelen

Aart Haverkamp


Aart Haverkamp

Broeder Aart Haverkamp is een oudere broeder die de Heer al jaren gediend heeft. Hij verlangt ernaar om Jezus centraal te zetten en mensen op te roepen om Hem te volgen.


Titel Datum Type
Dankbaarheid (Openbaringen 22:12-21) 09 februari 2021
De belijdenis vasthouden 19 februari 2021
De les van de uitgedroogde beek (1 Koningen 17:1-10) 17 oktober 2022
De wederkomst 09 februari 2021
Dit wil God: Uw heiliging 09 februari 2021
Geef ons heden ons dagelijk brood (1 Koningen 17:1-24) 09 februari 2021
Geliefd en bewaard (Judas 1-12) 09 februari 2021
God dienen op een Hem welgevallige wijze 07 september 2022
Goed voornemen 09 februari 2021
Hebt u zekerheid van eeuwig leven? (1 Johannes 5:10-13) 09 februari 2021
Het kruis is onze hoop (1 Korinthe 1:17-24) 22 april 2021
Houd vast aan wat je hebt 30 juni 2021
Ik ben niet gehoorzaam geweest 09 februari 2021
Ik ben niet ongehoorzaam geweest (Handelingen 26:15-19) 19 februari 2021
Is er in uw leven plaats voor Jezus? (Lukas 2:1-8) 09 februari 2021
Jezus of Barabbas (Lukas 23:14-21) 21 september 2023
Jezus weent over Jeruzalem (Mattheüs 23:37-39) 05 april 2022
Jozef leeft, Jezus leeft! 09 februari 2021
Laat u niet misleiden (Mattheüs 24:1-5) 09 februari 2021
Lijden voor Hem 09 februari 2021
Maak uw zorgen tot uw schatten 09 februari 2021
Maranathaheimwee (Titus 2:11-15) 09 februari 2021
Maria en Martha 19 februari 2021
Mensen die de HEERE verwachten (Lukas 12:35-40) 09 februari 2021
Oorlel, duim, teen (Exodus 29:19-21) 09 februari 2021
Op weg naar onze hemelvaart (Johannes 13:1-3, Mattheüs 25:32-34) 20 mei 2021
Psalm 104 05 maart 2021
Verlossing uit benauwdheid (Lukas 23:33-38) 19 februari 2021
Vol verwachting blijf ik uitzien 17 januari 2022
Waar leeft u voor? (Flippenzen 1:2-11) 09 februari 2021
Wat God in deze tijd zoekt! (Psalm 119:9-11 / Prediker 11:9-12:1) 13 juli 2021
Zie slechts op Hem (2 Koningen 6:15-17) 09 februari 2021
Zing met mij een Halleluja (Psalm 150) 21 september 2023