Preken Compilaties Artikelen

Aart Haverkamp


Aart Haverkamp

Broeder Aart Haverkamp is een oudere broeder die de Heer al jaren gediend heeft. Hij verlangt ernaar om Jezus centraal te zetten en mensen op te roepen om Hem te volgen.


Titel Datum Type
Dankbaarheid (Openbaringen 22:12-21) 09 February 2021
De belijdenis vasthouden 19 February 2021
De wederkomst 09 February 2021
Dit wil God: Uw heiliging 09 February 2021
Geef ons heden ons dagelijk brood (1 Koningen 17:1-24) 09 February 2021
Geliefd en bewaard (Judas 1-12) 09 February 2021
Goed voornemen 09 February 2021
Hebt u zekerheid van eeuwig leven? (1 Johannes 5:10-13) 09 February 2021
Ik ben niet gehoorzaam geweest 09 February 2021
Ik ben niet ongehoorzaam geweest (Handelingen 26:15-19) 19 February 2021
Is er in uw leven plaats voor Jezus? (Lukas 2:1-8) 09 February 2021
Jozef leeft, Jezus leeft! 09 February 2021
Laat u niet misleiden (Mattheüs 24:1-5) 09 February 2021
Lijden voor Hem 09 February 2021
Maak uw zorgen tot uw schatten 09 February 2021
Maranathaheimwee (Titus 2:11-15) 09 February 2021
Maria en Martha 19 February 2021
Mensen die de HEERE verwachten (Lukas 12:35-40) 09 February 2021
Oorlel, duim, teen (Exodus 29:19-21) 09 February 2021
Verlossing uit benauwdheid (Lukas 23:33-38) 19 February 2021
Waar leeft u voor? (Flippenzen 1:2-11) 09 February 2021
Zie slechts op Hem (2 Koningen 6:15-17) 09 February 2021