Preken Compilaties Artikelen

Evan Roberts (1878-1951)

Het zaad van opwekking komt tot groei in de harten van de nederigen. En zo is het ook met de grote revival in Wales (1904). Het was een jonge mijnwerker genaamd Evan Roberts in wie God een brandende passie legde voor een geestelijke opwekking. Evan Roberts had niet de gaven om mooi te preken of diepe theologische ideeën uit te werken, maar hij had slechts een brandende passie voor Jezus. Terwijl andere jonge mensen op het strand zaten, ging de jonge Roberts getrouw naar de gebedssamenkomsten.

Ondanks dat hij 26 jaar oud was, had Evan Roberts geen tijd voor jeugde entertainment en pleziertjes. "Dag en nacht, zonder ophouden, bad hij en huilde en zuchtte hij voor een groot geestelijk ontwaken...". Roberts schreef: "Voor tien of elf jaar heb ik gebeden voor opwekking. Ik kon heel de nacht opzitten om te lezen of praten over opwekkingen." Uiteindelijk is Evan Roberts hierom zelfs uit zijn kamer gezet (waar hij verbleef), omdat de eigenaar dacht dat Roberts gek of bezeten was. "Hij besteedde uren in gebed en prediken in zijn kamer, totdat de eigenaar bang van hem werd en vroeg of hij wilde vertrekken."

De rol van Evan Roberts in de opwekking in Wales was opmerkelijk. Vaak zou hij mensen leiden met een simpel gebed of een deel van de schrift lezen. Andere keren zal hij stil terwijl de één persoon naar de andere persoon zijn of haar zonden beleed en getuigenis gaf van de overwinning en de macht van Christus. Er waren ook glorieuze tijden van aanbidding die letterlijk uren duurde. Roberts gaf slechts af en toe instructies van tijd tot tijd, en de Heilige Geest deed de rest. Hij was een voorbeeld in het vertrouwen op de leiding van de Geest.

De opwekking in Wales was een machtige invasie van de Geest, Gods koninkrijk werd zichtbaar op aarde. "De inkomens van de werkers kwamen terecht bij de families in plaats van in de kroegen. Schulden werden afgelost door duizenden jonge bekeerlingen. Teruggeven wat je gestolen had was er aan de orde van de dag. De casino's en de bars gingen de één naar de ander dicht, net zoals de theaters, omdat er geen mensen weer kwamen. Voetbalwedstrijden werd vergeten door zowel de spelers als de fans, ook al was er niets over gezegd via de predikanten. De mensen hadden nieuwe levens en nieuwe interesses. Politieke samenkomsten werden ontheven, want er was niemand meer geïnteresseerd. De politieke leiders van het parlament in Londen gingen zelf ook naar de opwekkings-samenkomsten. De - door mensen gemaakte - barrieres tussen kerken stortte in, omdat gelovigen en voorgangers gezamelijk hun Heere aanbaden." Één van de geweldigste onderdelen van de opwekking was het belijden van de zonden, niet alleen onder de mensen die niet gered waren, maar ook onder de gelovigen. Allemaal knielden ze gebroken voor het kruis van Christus.

Door de hele opwekking benadrukte Evan Roberts de noodzaak om met zonden af te rekenen, volkomen gehoorzaamheid aan de Heilige Geest en de eerste plek die de Heere Jezus Christus in moet nemen in alles. Evan Roberts was het instrument wat God heeft gebruikt om een heel land genezing te brengen, omdat hij zachtmoedig was en voor het land bad en huilde. Hij aanvaardde het gebroken hart van God en gaf het weer terug aan Hem in gebed en voorbede. Als een resultaat was het "waar hij ook kwam, werden harten in vuur en vlam gezet met de liefde van God!"