Preken Compilaties Artikelen

E.M. Bounds (1835-1913)

E.M. Bounds in zijn boek 'Prayer and Praying Men' schreef "Elia leerde nieuwe en hogere lessen van gebed terwijl hij verborgen was door God en met God...".
Deze statement is ook zeker waar voor de auteur van dat boek. E.M. Bounds was een man verborgen door God en met God in gebed. Tijdens zijn leven trok hij nooit volle zalen en ook had hij niet de reputatie die men misschien zou verwachten. Na 46 jaar van getrouwe dienst was hij nog steeds zo goed als onbekend. Van de 8 bekende boeken die hij schreef over gebed zijn er maar 2 gepubliceerd tijdens zijn leven. Ondanks dat hij verborgen en onbekend was toen hij leefde, is E.M. Bounds nu één van de meest erkende schrijvers over het onderwerp "gebed".

E.M Bounds werd op 15 augustus 1835 geboren en stierf op 24 augustus 1913. Sommige zullen hier verbaasd over zijn (omdat ze denken dat hij een eigen tijdse schrijver is) omdat hij zo duidelijk en gericht schrijft. Als een jonge man was E.M. Bounds een jurist, totodat hij zich geroepen voelde voor de bediening. Hij was ingezegend in 1859 als een methodisten predikant. E.M. Bounds diende ook als een legerpredikant tijdens de burgeroorlog. Een gevolg daarvan was dat hij opgepakt werd en als gevangene werd vastgehouden voor een korte tijd. Na zijn opsluiting ging Bounds terug naar Franklin, Tennessee waar hij hij en de troepen waarvan hij legerpredikant was een bloederig verlies leden. Bounds kon die plek niet vergeten, omdat zoveel mensen kapot gemaakt zijn door de burgeroorlog. "Toen broeder Bounds naar Franklin kwam vond hij een kerk in een zieke staat". Meteen zocht hij een aantal mensen op die werkelijk geloofde in de kracht van gebed. Elke dinsdag avond gingen zij op hun knieeën om te bidden voor opwekking, voor henzelf, de kerk en voor de stad. "Voor meer dan een jaar riep deze getrouwe groep de Heere aan totdat de Heere antwoordde met vuur. De opwekking kwam zonder een bekendmaking of een plan, en zonder dat de voorganger een evangelist erbij kon halen om hem te helpen."

Het werd steeds duidelijker dat E.M. Bounds was bekrachtigd om de kerk te bouwen en te herstellen. Deze profeet van gebed maakte dat predikers zich vaak oncomfortabel vonden door zijn roep tot heiligheid en zijn aanvallen op geldzucht, eer van mensen en macht. "Zijn constante oproep voor opwekking irriteerde hen die dachten dat de kerk al goed genoeg was..." God gaf hem een groot gebedslast die ervoor zorgde dat hij dagelijks voorbede deed. Hij streed in gebed voor de heiliging van predikers, opwekking in de kerk in Noord Amerika en voor de verspreiding van heiligheid onder mensen die zich christen noemde. Hij bad minimaal 3 tot 4 uur per dag in vurig gebed. "Soms lag deze eerbiedige man op zijn rug en praatte hij met God; Veel uren spendeerde hij op zijn knieeën of liggend op de grond met zijn gezicht naar beneden en waar wij hem hoorde huilen..."

W.H. Hodge, die verantwoordelijk is voor het printen van de meeste boeken van Bounds, geeft ons een blik in Bounds persoonlijke leven: "Ik ben bij vele voorgangers geweest en heb geslapen in dezelfde kamers met hen voor meerdere jaren. Zij baden, maar ik was nooit onder de indruk en heb nooit een speciaal gebed gehoord, totdat op één dag een kleine man met grijs haar en ogen als een havik binnen kwam. Wij hadden een 10-daagse conferentie. We hadden een aantal geweldige predikers in ons huis en één was toegewezen aan mijn kamer. Ik was verbaast toen ik vroeg in de morgen een man zag die een bad nam en daarna naar beneden ging om te bidden. Ik zei tegen mijzelf, 'hij zal ons niet willen storen, maar hij zal snel terugkomen'. Maar hij bleef meerdere uren weg in voorbede en in tranen voor mij en voor alle predikers van God. De volgende dag predikte hij over gebed. Ik werd geïnteresseerd want ik was nog een jonge man en nieuw in de bediening. Ik had een verlangen om mannen van God te ontmoeten die bidden zoals de heiligen in de tijd van de apostelen. De volgende morgen was hij weer vroeg op om te bidden en voor 10 dagen bleef hij in de vroege morgen uren in gebed. Ik werd intensief geïnteresseerd en bedankte God dat hij hem gezonden had. Ik dacht 'Eindelijk, heb ik een man gevonden die werkelijk bid. Ik zal hem nooit meer los laten.'".

Laat ons even stil staan bij een opmerking die E.M. Bounds gaf over opwekking:
"Opwekkingen horen bij de rechten van de Gemeente. Een opwekking betekent een voorganger met een gebroken hart. Een opwekking betekent een kerk op z'n knieën terwijl ze hun zonden belijden, de zonden van de henzelf, van de gemeente, en van hun stad of dorp."