Preken Compilaties Artikelen

Charles Finney (1792-1875)

Zoals de profeet Jeremia was Charles G. Finney gezalfd door God om uit te trekken en te planten in de wijngaard van de Heere (Jeremia 1:10). Hij was een man van intens gebed, reinheid en passie. "Leeg van zichzelf was hij vervuld met de Geest van God. Zijn preken waren als bliksemflitsen, die overtuiging van zonde in de harten schoot van de meest opstandige tegenstanders. Zijn uitspraken waren simpel als een kind, zijn gebeden waren soms zo uniek dat ze de gemeentes verbaasde.

Hij kon de oordelen van God over de zonde met grote vrijheid en kracht verkondigen om daarna het evangelie van genade te verkondigen in zachtmoedigheid en en tranen. Zonder twijfel kunnen we zeggen dat hij een profetische stem was in de 19 eeuw in America. Zijn bediening bracht keer op keer opwekking voort, zelfs in gebieden die verhard werden verklaard en waar het evangelie volgens velen niet kon doordringen. Finney's autobiografie is vol met gebeurtenissen van machtige werkingen van Gods Geest. Één gebeurtenis gebeurde tijdens een preek van Finney, dat opeens een serieusheid op de gemeente kwam en dat de hele gemeente van de stoelen afvielen en op hun knieeën uitriepen voor genade. Finney zei hierover: "Als ik een zwaard ahd gehad in elke hand, dan nog had ik ze niet sneller kunnen raken. Zo snel vielen de mensen achter elkaar op de grond. Ik denk dat ze allemaal op hun knieën (of op hun aangezicht) vielen in 2 minuten tijd." Het geroep en het gehuil van de mensen was zo luid dat Finney's oproep van de genade van Christus niet gehoord kon worden op dat moment.

"Finney leek soms zo gezalft te worden met de kracht van God dat mensen soms al onder zondenovertuiging kwamen op het moment dat ze hem zagen. Toen hij samenkomsten hield in Utica, New York, bezocht hij een grote fabriek. Toen de medewerkers hem zagen, begon de één na de ander gebroken te huilen onder het besef van hun zonden, totdat de fabriek stil werd gezet en dat Finney ze tot Christus kon leiden."

Het leek of Finney zo bekrachtigd werd dat het geweten van mensen werd geraakt door zijn heilige leven met blijvende resultaten als gevolg. "Meer dan 85 van elke 100 personen die verklaarde christen geworden te zijn in Finney's samenkomsten bleven trouw aan God. Terwijl 70 procent van de mensen die verklaarde christen geworden te zijn in bijvoorbeeld Moody's samenkomsten wegliepen bij het geloof."

Zulke resultaten waren de vrucht van uren en uren in gebed. Het waren niet alleen Finney's gebeden die zulke hemel-gestuurde opwekkingen verkregen. Finney werd ondersteunt door 2 verborgen mannen van God. De verborgen - maar krachtige voorbede - van Vader Nash en Abel Clary, waren het fundament van deze machtige bewegingen van God. "Abel Clary bekeerde zich rond dezelfde tijd als Finney en mocht ook prediken, maar kreeg zo'n last voor gebed dat hij niet veel heeft kunnen preken. Zijn tijd en kracht was verbruikt in gebed. Hij bleef in diepe strijd en kon door het gewicht van de gebedslast vaak niet staan." Na Clary's dood ontdekte Finney Clary's gebeds-boek. Finney kon zien dat de zegen werd uitgestort op zijn bediening in precies de volgorde als waar Clary voor bad. Vader Nash leefde in constante voorbede. "Hij voegde zich bij Finney, had een gebedslijst en was zonder twijfel het geheim achter veel van Finney's successen. Hij preekte niet en soms ging hij zelfs niet naar de samenkomsten, maar hij bleef in zijn kamer of in de bossen in worsteling met God in krachtig gebed. Vaak voordat de nacht voorbij was hoorde mensen hem een halve kilometer of meer in de bossen (of in de kerk) bidden en de aanwezigheid van God was vaak overweldigend."

De kerk moet meer doen dan alleen de mannen zoals Charles Finney, Vader Nash en Able Clary gedenken. Als wij opwekking willen ervaren, moeten wij ons bekeren en de waarheden die zij verkondigden gaan uitleven. Waarheden van een puur leven, waarheden van verborgen voorbede en een comprommieloze liefde voor Jezus.