Preken Compilaties Artikelen

Aanbevolen boeken

Hierbij een aantal boeken die je kunnen helpen om een diepere wandel met God te krijgen en in Zijn wil te wandelen. Deze boeken zijn van grote zegen geweest in het leven van vele volgelingen van Jezus. De Bijbel is natuurlijk het eerste boek en het belangrijkste boek wat je moet (blijven) lezen, maar deze boeken kunnen een aanvulling/versterking zijn.

Biografieën:
- De hemelse man (broeder Yun / Paul Hattaway)
- De man die God geloofde (Hudson Taylor)
- George Müller, de man van geloof en gebed (George Müller)

Discipelschap:
- In vuur en vlam voor Jezus (broeder Yun / Paul Hattaway)
- De volheid van de Heilige Geest (Andrew Murray)
- In de gebedsschool van Jezus (Andrew Murray)
- Principeboek voor discipelschap/gemeentevorming
- Honger en dorst naar herleving (Oswald J. Smith)
- Een goed fundament (Zac Poonen)
- Wandelen zoals Jezus (Zac Poonen)
- Woord en Geest (David Pawson)
- Vermenigvuldigen (Francis Chan)
- Gods kerk herontdekt (Derek Prince)

Bijbelstudie:
- Sleutels tot de Bijbel (David Pawson)