Preken Compilaties Artikelen

Preekindex

Wat wij belangrijk vinden is dat mensen die tot geloof komen in Jezus, leren om te wandelen als een volgeling van Jezus. Jezus riep ons niet om in een kerkbank te zitten of op een stoel en naar een boodschap te luisteren. Jezus riep ons om Hem te volgen in het leven van elke dag. Hiervoor is o.a. gezond onderwijs nodig, onderwijs dat jou stimuleert om Jezus beter te leren kennen en Hem te gehoorzamen in je leven. Dit is de reden dat preekindex.nl bestaat.

Wij verlangen dat je door dit onderwijs in beweging word gezet, zodat jij Jezus zult volgen en vruchtbaar zal zijn in Zijn koninkrijk.

Laatste video-preek

Onze blijdschap is gelegen in het feit dat Jezus terugkeert (Hebreeën 10:23-25) (Frits Scheffer)

Een preek over 'Onze blijdschap is gelegen in het feit dat Jezus terugkeert (Hebreeën 10:23-25)'. Spreker: Frits Scheffer


Download het audio (.mp3) bestand.

Wij voelen ons o.a. verbonden met